Archive for the 'Pastoral Plans' Category

Pjan Pastorali għad-Djoċesi ta’ Għawdex għas-snin 2013-2016

jesus-the-rich-man-king-gagik-and-kars-gospel-11thc-armenia-httpgospelrenegadescommarkmark-page-4.jpg

Niżżel kopja pdf tal-Pjan Pastorali Djoċesan 2013-2016:

pjan-pastorali-djocesan-2013-2016-booklet.pdf

Tifsira ta’ l-Ikona tat-Tħabbira tal-Mulej

Daħla

Illum ħafna huma dawk li qed juru interess kbir lejn l-ikoni. Issib persuni li għandhom kollezzjoni sħiħa, u oħrajn qed iħarsu lejn l-ikona bħala oġġett ta’ arti antika. Iżda l-għan ewlieni li għalih tiġi mpittra l-ikona mhuwiex dan; l-għan ta’ kull ikona ma huwiex artistiku, iżda huwa wieħed spiritwali: dak li jressaq dejjem aktar il-bniedem lejn Alla biex iduq xi ftit mill-imħabba infinita tiegħu.

Continue reading >>

Pjan Pastorali Djoċesan 2007-2008

Ikona tal-Pjan Pastorali 2007-2008. It-Thabbira Tal-Mulej

Djoċesi ta’ Għawdex
Pjan Pastorali Djoċesan
għas-sena pastorali 2007-2008

“Kunu Ħbieb ta’ l-Evanġelju”
“L-Ispirtu s-Santu jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom.” (Ġw 14,26)

Continue reading >>