Archive for the '2012' Category

Pastoral Letter by Bishop Mario Grech

24/2012

Pastoral Letter
by His Lordship Mario Grech
Bishop of Gozo

STRENGTHENING THE FAMILY

To priests, religious men and women, consecrated persons and lay faitfhul.

Many among us believe that the family is the jewel in the crown of the church and the country.  The family is a primary human, social, economic and spiritual resource.  I can never adequately express my appreciation towards a great number of families for their sense of dedication and spirit of sacrifice.  The family is held is such high esteem that for many the worst which could happen to them is for trouble to crop up in the family.  It is not seldom that when such unfortunate circumstances prevail, families join ranks to tackle the problem. Continue reading >>

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech dwar il-Familja

Ittra Pastorali 24/2012

ITTRA PASTORALI
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

INSAĦĦU L-FAMILJA

Lis-Saċerdoti, Reliġjużi, Persuni kkonsagrati u Lajċi Nsara.

Fostna hawn ħafna li jemmnu li l-familja hija l-aqwa teżor li għandhom il-Knisja u l-pajjiż. Il-familja hija riżorsa umana, soċjali, ekonomika u spiritwali. Ma nsibx kliem biex nuri l-apprezzament tiegħi għas-sens ta’ dedikazzjoni u l-ispirtu ta’ sagrifiċċju li hemm fil-parti l-kbira tal-familji tagħna. Huwa verament il-każ li d-demm qatt ma sar semm. Il-poplu tagħna tant għadu jgħożż il-familja li, għal ħafna, l-inkwiet fil-familja huwa l-ikbar diżgrazzja li jista’ jkollhom! Mhux rari li meta jitfaċċa xi saram familjari, il-familji jgħaqqdu l-forzi tagħhom biex jaraw kif isolvuh. Continue reading >>