Archive for the 'February' Category

OFFIŻA LID-DEĊENZA PUBBLIKA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Knisja Katidrali, Victoria – l-Erbgħa 25 ta’ Frar 2009

Meta l-Erbgħa 25 ta’ Frar 2009 kien qed jmexxi l-funzjoni tat-tqiegħed tal-irmied fl-okkażjoni ta’ Ras ir-Randan fil-Katidral t’Għawdex, l-Isqof Mario Grech fl-omelija wassal dan il-messaġġ:

Abbużi fil-Karnival

Sfortunatament din is-sena f’ċerti mumenti l-Karnival f’Għawdex kien fih imġiba, atti u manifestazzjonijiet tant baxxi u offensivi li ferew l-“orgolju” tal-poplu Għawdxi.

Huwa tal-mistħija li xi persuni biex idaħħku ħarġu fit-toroq lebsin ta’ Kristu Rxoxt u oħrajn imitaw lil Kristu mdawwar bl-appostli.
Huwa tal-mistħija wkoll il-fatt li diversi, bl-aġir baxx tagħhom, kasbru bil-kbir id-dinjità tal-persuna umana.

Kienu evidenti ħafna dawk l-atti u rappreżentazzjonijiet li jmorru kontra kull sens ta’ “deċenza pubblika” – valur imħares b’ligijiet ċivili u normalment infurzat b’sentenzi tal-Qrati mhux biss f’pajjiżna imma wkoll f’ċivilitajiet progressivi fl-Ewropa u fl-Istati Uniti. Continue reading >>

ID-DJALOGU BEJN IL-FIDI U R-RAĠUNI
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Parroċċa San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta - 10 ta’ Frar 2009

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech waqt il-Pontifikal immexxi mill-Arċisqof Pawl Cremona O.P. fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ San Pawl Nawfragu, iċċelebrata fis-Sena Pawlina

Parroċċa  San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta

It-Tlieta, 10 ta’ Frar 2009

Insellem lilek, ħija fl-episkopat, Eċċellenza Arċisqof ta’ Malta,
u nsellem lilkom, ħuti Maltin.

Kif huwa dmir tagħna, ser nipprova naqra fid-dawl tal-fidi r-realtà li qegħdin ngħixu.

Japplika ħafna għalina dak li San Pawl jgħid lil nies ta’ Korintu: “Għandkom ħafna għalliema, imma missier wieħed għandkom, għax jien nissiltkom fil-fidi permezz tal-Evanġelju!” (ara 1Kor 4,15)

Illum aktar ma l-membri tas-soċjetà, partikularment dawk li huma fit-tmexxija, qegħdin jipprofessaw it-twemmin liberali, aktar qed timmanifesta ruħha dik li l-ħassieb Marcello Pera dan l-aħħar sejjaħ “kriżi morali jew etiko-ċivili tal-Ewropa”. Fi kliem dan il-filosfu-politiku Taljan, teżisti tensjoni bejn il-kilba għal użu mingħajr ilġiem tal-libertà u l-konsegwenzi koroh li ġġib din l-imġieba, bejn l-arja li wieħed ikollu għax jaħseb li huwa sid tiegħu nnifsu u fl-istess waqt l-biża’ u l-insigurtà li jdallmu l-qalb tal-bniedem. Il-fatt li l-bniedem ma jafx x’għandu jagħmel, qed jipprovoka effett depressiv u sens ta’ diżorjentament mhux biss morali, imma wkoll politiku, soċjali u demografiku.
Continue reading >>