Archive for the 'February' Category

ALLA JĠEDDIDNA BIL-QAWWA TAL-KELMA TIEGĦU
Omelija fl-okkażjoni tal-pellegrinaġġ penitenzjali tar-Randan
Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu - 8 ta’ Frar 2008

Nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Frar, Mons Isqof Mario Grech mexxa konċelebrazzjoni fis-Santwarju ta’ Pinu fl-okkażjoni tal-pellegrinaġġ penitenzjali tar-Randan u li fiha ngħata wkoll il-mandat lill-predikaturi ta’ l-Eżerċizzi tar-Randan. Mons Isqof għamel din l-omelija:

“Tilfu kull tama li jsalvaw”

Ir-rakkont li għadna kif smajna mill-Atti ta’ l-Appostli dwar in-Nawfraġju ta’ l-Appostlu Missierna San Pawl fil-gżejjer tagħna, fost ħwejjeġ oħra jgħidilna li dawk li kienu fuq il-bastiment ma’ Pawlu tilfu kull tama li jsalvaw.

Continue reading >>