Archive for the '2010' Category

Awguri lill-Papa Benedittu XVI

Pope Bendict XVI

Awguri lill-Papa Benedittu XVI

mario_grech_arm.jpgF’isem il-poplu t’Alla f’Għawdex insejjaħ il-barka t’Alla fuq il-Qdusija Tiegħu l-Papa li llum jiċċelebra għeluq sninu. Il-ħajja dejjem hija motiv biex irroddu ħajr lil Alla, imma partikularment fil-każ tal-Papa li ta ħajtu għal Kristu, għall-Knisja u għall-umanità.

Huwa ta’ sodisfazzjon li f’dawn il-jiem ta’ tħejjija għaż-Żjara tal-Papa stajna naraw l-entużjażmu jikber fid-djocesi t’Ghawdex. Infatti minn Ghawdex ser ikun hemm din il-partecipazzjoni sabiħa: madwar mitt saċerdot ser iqaddes mal-Papa fuq il-Fosos; ’il fuq minn 1000 pellegrin ser ikun preżenti għall-quddiesa, u madwar 800 żgħażagħ se jattendu għall-attività tal-Papa fuq il-Valletta Waterfront.

Continue reading >>