Archive for the 'Presbyterial Council' Category

Servizz ta’ Naprotechnology mill-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex

DJOĊESI TA’ GĦAWDEX
STQARRIJA TAL-KUNSILL PRESBITERALI

Fil-laqgħa li saret illum, is-Sibt 12 ta’ Mejju 2012, tal-Kunsill Presbiterali* tad-Djoċesi ta’ Għawdex, preseduta mill-E.T. l-Isqof Mons Mario Grech, il-Kunsill għamel din l-istqarrija:

“Nilqgħu bil-ferħ l-aħbar li mill-bieraħ id-Dipartiment tas-Saħħa beda joffri mill-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex is-servizz magħruf bħala Naprotechnology lil dawk il-koppji miżżewġin Maltin u Għawdxin li għandhom diffikultà biex ikollhom tarbija.

Permezz tan-Naprotechnology, ix-xjenza tgħin biex fil-parti l-kbira tal-każi tal-infertilità jintrebħu d-diffikultajiet fiżjoloġiċi u psikoloġiċi li jagħmlu l-mara jew ir-raġel infertili, u hekk it-tarbija titnissel b’mod naturali bir-rispett għall-integrità tal-att unittiv u prokreattiv tal-koppja miżżewġa. Din it-teknoloġija hija kuntrarja għal proposti xjentifiċi oħra li jippruvaw isolvu l-problema tal-infertilità billi jieħdu post l-att konjugali għax inisslu l-ħajja umana fil-laboratorju. Barra minn hekk, in-Naprotechnology teskludi għal kollox kull riskju li jkun hemm kemm ta’ manipulazzjoni jew qerda tal-ħajja umana kif ukoll xi forma ta’ sfruttament tal-koppja jew ta’ detriment għas-saħħa tal-mara. Propju għaliex tirrispetta n-natura tal-att konjugali u l-ħajja, in-Naprotechnology hija etikament u moralment aċċettabbli. Continue reading >>

It-tnax il-sessjoni tal-Kunsill Presbiterali - 23 ta’ Diċembru 2007

XII/5                                                                23 ta’ Diċembru 2007

TA G Ħ R I F     L I L L – K L E R U

19.       Is-Sibt, 15 ta’ Diċembru 2007, saret il-ħames laqgħa tat-12-il Sessjoni tal-Kunsill Presbiterali fiċ-Ċentru Pastorali tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria, immexxija mill-Isqof Mario Grech, fil-preżenza tal-Moderatur il-ġdid, Dun Daniel Xerri, Rettur tas-Seminarju. Attendew 75 % tal-membri.
 
20.       L-Accountant Mario Grech ta tagħrif dwar ir-rapport finanzjarju annwali tal-Fond Ċentrali tad-Djoċesi għas-sena 2006. Qal li kien hemm żbilanċ ta’ Lm 40,000 derivat minn nuqqas ta’ madwar Lm 30,000 fid-dħul mill-imgħax fuq l-investimenti u anke minn spejjes kapitali straordinarji, bħal fil-każ tal-bini ta’ l-iskola tal-Konservatorju. Qal li l-item prinċipali tad-dħul (madwar Lm 190,000 netti wara li jinqata’ l-imgħax mogħti lill-parroċċi u entitajiet oħra) ġej mill-imgħax mill-investimenti waqt li l-item ewlieni ta’ ħruġ jikkonsisti fil-ħlas u għotjiet lill-qassisin (madwar Lm 171,000). Il-ħruġ jikkomprendi wkoll operational costs li jinkludu spejjes ta’ manutenzjoni u xogħlijiet ta’ refurbishment li saru fit-Tribunal Ekklesjastiku.
 
21.       Fost id-diversi interventi tal-Membri:
(a)        ġie mistoqsi hux possibbli li bħall-N.G.O.s, il-Knisja tiġi eżentata mit-taxxa fuq l-income;
(b)        issemma’ li l-Kunsill Presbiterali jista’ jipproponi li għall-futur, meta titwaqqaf fundazzjoni pija meta din tagħlaq, parti minnha tmur għall-Fondo Clero. L-Isqof qal li jista’ jindika din l-idea lill-kappillani bħala desideratum;
(ċ)        intwera qbil minn diversi Membri li jeħtieġ ikun hawn aktar sensibilità għall-kontribuzzjonijiet u li jingħata tagħrif lin-nies in ġenerali f’dan is-sens;
(d)        f’dan ir-rigward, ġie propost li l-Isqof jagħmel programm fuq ir-radju dwar il-qagħda ekonomika tad-Djoċesi u dan jixxandar f’peak time mir-radjijiet tal-parroċċi;
(e)        ġie suġġerit li fil-parroċċi jkun hemm lajċi li jitrattaw il-materji finanzjarji. L- Isqof fakkar li skond il-Kodiċi tad-Drittu Kanonku hu previst li jkun hemm kunsill finanzjarju fil-parroċċi.
 
22.       Mons. Isqof jipproponi li kull saċerdot almenu jikkontribwixxi Lm 1,000 għall-Fondo Clero Djoċesan, jew meta għadu ħaj jew inkella bħala lascito għal wara mewtu. Sad-data ta’ dan it-Tagħrif, ingħataw Lm12,000 mingħand saċerdoti individwali.
 
23.       Ġie mfakkar li s-Santa Sede tinsisti ma’ l-impjegati tagħha li jaħsbu fil-Knisja fit-testment tagħhom.
 
24.       Rigward il-kontribuzzjonijiet versu l-fond ċentrali, ġie rrimarkat illi:
(a)        skond regolament tal-Provinċja Ekklesjastika Maltija, meta tinbiegħ xi proprjetà ta’ enti ekklesjastiku, terz tar-rikavat imur għall-enti li tkun, terz għall-Fondo Clero u terz għall-iskejjel tal-Knisja;
(b)        meta jsiru opri ġodda, jitħallsu 10 % ta’ l-ispejjes ta’ l-opra lill-fond ċentrali.
 
25.       F’konnessjoni max-xogħol ta’ bini fl-iskola sekondarja tal-Konservatorju ta’ l-Isqof, Mons. Isqof semma li rċieva programm preventiv dwar dak li fadal għall-iskola li jammonta għal madwar Lm100,000 oħra. Saru kummenti pożittivi mill-Isqof u minn xi Membri dwar l-utilità ta’ din l-iskola.
 
 
Dun Edward Xuereb (Segretarju)