Archive for the 'Ecclesiastical Tribunal Communications' Category

Notification of the Ecclesiastical Tribunal of the Diocese of Gozo

Download Notification from link below

Tagħrif dwar il-każijiet ta’ nullità taż-żwieġ

mario_grech_arm.jpgDJOĊESI TA’ GĦAWDEX

TRIBUNAL EKKLEŻJASTIKU

___________________________________________________

Tagħrif dwar il-każijiet ta’ nullità taż-żwieġ

1.    Meta jkun hemm inkwiet serju fiż-żwieġ, l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel hija li titlob lil Alla jgħinek u anke tibda tfittex għajnuna mingħand persuni kompetenti (saċerdoti, counsellors, eċċ.) biex issolvi l-problema u ma tħallix il-ħajja miżżewġa titfarrak.

2.    Imbagħad, jekk jirriżulta li wara ħafna tentattivi ma tkunux tistgħu b’ebda mod tiftehmu, allura tista’ tqis il-possibiltà li tirrikorri għat-Tribunal tal-Knisja sabiex isir proċess li jeżamina jekk iż-żwieġ tagħkom kienx jgħodd jew le. Dan huwa l-proċess għad-dikjarazzjoni tan-nullità taż-żwieġ.

Continue reading >>