Archive for February, 2019

Stedina liż-Żgħażagħ

10k.jpeg

“Intom sinjal qawwi u elokwenti tal-preżenza ta’ Alla fostna” - L-Isqof Grech lill-Persuni Kkonsagrati

 jum-il-haja-kkonsagrata-gandlora-2019.jpg

Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria
Is-Sibt 2 ta’ Frar 2019
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

IL-ĦAJJA KKONSAGRATA STIMOLU TA’ PURIFIKAZZJONI EKKLEŻJALI

Dakinhar li Marija u Ġużeppi għamlu l-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-Tempju, biex ngħid hekk kienet l-ewwel darba li Ġesù “rifes” fit-Tempju ta’ Ġerusalemm. Dakinhar Alla daħal f’dar li, għalkemm kienet mibnija għalih, fiha ma kienx hemm lok għalih: ġie f’daru u niesu ma laqgħuhx (Ġw 1:11). Għalhekk dakinhar tal-Preżentazzjoni, Ġesù inawgura proċess ta’ restawrazzjoni spiritwali tat-Tempju.

Din il-ġrajja tissejjaħ ukoll il-Festa tal-Purifikazzjoni, għax kif kienet tgħid il-liġi ta’ Mosè, erbgħin jum wara t-twelid tat-tarbija, l-omm kellha tagħmel dan ir-ritwal tat-tisfija.

Jien u nirrifletti dwar dan il-Vanġelu (Lq 2:22-40) ħassejt li nista’ ngħaqqad flimkien dawn iż-żewġ aspetti: Ġesù jmur fit-Tempju (bħal donnu kellu seba’ mitt sena biex jirfes fit-Tempju!) mhux biex tissaffa ommu, imma biex jibda l-proċess tal-purifikazzjoni tat-Tempju – proċess li għadu għaddej anki llum fil-Knisja.

It-Tempju ta’ Ġerusalemm kellu jkun il-post tal-laqgħa ta’ Alla mal-bniedem. Meta Alla jitlob lil Mosè biex iwaqqaflu t-Tinda, huwa jgħidlu: “Jien ngħammar f’nofs ulied Iżrael u jien inkun Alla tagħhom. Quddiem il-bieb tat-Tinda tal-Laqgħa, hemm niltaqa’ mal-poplu ta’ Iżrael. Jien nikkonsagra t-Tinda tal-Laqgħa” (Eż 29:45). Għall-ewwel it-Tinda kienet tkun magħmula mid-drapp (li kien bqajna hekk!), imma mbagħad ġie Salamun li ried jibni monument, forsi mhux tant biex tidher il-glorja ta’ Alla imma għall-glorja tal-bniedem. Huwa fatt li Alla qal lil Salamun: “Mhux inti ser tibnili d-dar biex noqgħod fiha” (2 Sam 7:5). Minn Salamun ’l hawn, twaqqaf it-Tieni Tempju, dak li fih saret il-Preżentazzjoni tal-Mulej. Continue reading >>

Public Lecture: Owners or Guardians? Moral and Ecological Significance of Laudato Si’

creation.jpg

 

INVITATION:


The Interdiocesan Environment Commission is holding a Public Lecture and debate in Gozo by Prof. José Carlos De Miranda on Saturday 16 February 2019, 9.00am, at the Sacred Heart Seminary, Victoria, Gozo. Prof De Miranda will be treating the subject of rights, freedoms and responsibilities towards the environment in the light of Pope Francis’ Laudato Si’.

 

 

Owners or Guardians?

Moral and Ecological Significance of Laudato Si’

 

 

The following is a Synopsis of the talk:

 

Having been told that he had failed the exam, a student who had skipped lessons justified his failure by saying to me, “It all started when my dad bought me the car. A wretched moment indeed!”

 

Is the Bible the cause of the ecological problem? In fact it all started when the Bible states that “dominion” on the Earth had been granted to man. A wretched moment?

 

The Encyclical Laudato Si’ is a call for humanity to shoulder moral responsibility without renouncing to the prerogatives of Personhood. For this to come about, humanity has to accept the reality of being part of Creation.

_____________

 

Prof De Miranda (b. 1961) holds a PhD in Theology (Instituto Patristico Augustinianum, Rome) and Philosophy (University of Lisbon). He is Professor at the Portuguese Catholic University (Braga) where he has taught Anthropology, Ethics and History of Religions. As a researcher, he currently collaborates with the Center of Philosophy (University of Lisbon) in the project De Restitutione, coordinating the edition of unpublished Latin manuscripts of the Renaissance masters of the Universities of Coimbra and Évora, in whose theories about dominium he finds valid assumptions for contemporary environmental ethics.

Seminar on Autism

autism.jpg