Archive for January, 2019

Pellegrinaġġ Djoċesan bil-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu

wasla-lura-mill-pellegrinagg.jpg

Pellegrinaġġ bil-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu - Stedina mill-Isqof Mario Grech

65/2019

 Ittra lill-Poplu ta’ Alla

 tal-E.T. Mons. Mario Grech

 

Isqof ta’ Għawdex

il-madonna-ta-pinu-fil-parrocci-tar-rabat.jpg

PELLEGRINAĠĠ DJOĊESAN

BIL-KWADRU TAL-MADONNA TA’ PINU


Għeżież ħuti,

Fil-jiem li għaddew għexna mumenti sbieħ ħafna meta l-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu wasal f’xi wħud mill-parroċċi tagħna u rajna żgħar u kbar jifirħu madwar Ommna Marija. Għalkemm it-temp xitwi u kienu ġranet ferjali, il-poplu ma beżax jilqa lil Marija għandu.

F’dan il-mument storiku għad-Djoċesi tagħna, ħafna semgħu għall-ewwel darba tagħrif dwar l-istorja tas-Santwarju Ta’ Pinu u l-esperjenza li Karmni Grima u Franġisk Portelli kellhom tal-Verġni Mbierka fl-1883. Fl-istess waqt, ħafna approfittaw mill-fatt li l-Madonna Ta’ Pinu kienet daqshekk qrib tagħhom, resqu lejha u fetħu qalbhom magħha. Min jista jgħid x’għadda f’dawn il-jiem bejn id-devoti u Marija, xi ntqal f’widnejha, xi tqiegħed taħt ħarsitha kollha mħabba, u liema sigrieti ġew imqiegħda fil-qalb materna tagħha! Kien ta’ faraġ kbir għalina nosservaw li l-preżenza ta’ Marija qanqlet ħafna biex isibu ħin jitolbu quddiem Ġesù Ewkaristija, jieħdu sehem fil-quddiesa, jgħidu r-Rużarju, jippreżentaw it-trabi lill-Madonna, jersqu għas-sagramenti tal-Qrar u tad-Dilka tal-Morda, u jagħmlu karità. Il-waqfa qasira tal-Kwadru fl-Isptar Ġenerali kellha tifsira qawwija għal dawk li bħalissa għaddejjin mill-prova tal-mard. Continue reading >>

Il-Ħajja f’Għadwex bil-kulur! Abbona!

Niżżel il-formola tal-Abbonament: flyer-abbonament-hg-2019.pdf

poster-hajja-fghawdex-2019.jpg

Konferenza Annwali dwar il-Familja

konferenza-dwar-il-familja-2019.jpg

STATEMENT BY THE CHURCH ENVIRONMENT COMMISSION ON MALTA’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT – A VISION FOR 2050

Download English version: 09-sustainable-development-en.pdf

Download Maltese version: 09-zvilupp-sostenibbli-mt.pdf

Marian Exhibition at “Il-Ħaġar” museum

sub-tuum-praesidium-marian-exhibition-2019.jpg

Il-Madonna Ta’ Pinu żżur il-Parroċċi u l-Isptar Ġenerali!

sena-marjana-2018-2019.jpgFl-okkażjoni tal-400 sena mill-pittura tal-Madonna Ta’ Pinu, il-Kwadru tal-Madonna se jinqala’ mis-Santwarju u jinġarr madwar id-Djoċesi tagħna fil-Parroċċi u fl-Isptar Ġenerali. Din il-ġrajja tqanqalna biex “ma nibżgħux nilqgħu lil Marija fi djarna u f’qalbna!

Hawn taħt il-programm taż-żjara. Aktar dettalji mill-istess Parroċċi u miċ-Chaplaincy tal-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.

programm-zjajjar-kwadru-ta-pinu.jpg

L-Isqfijiet Maltin jiktbu lill-Isqof tal-COMECE dwar il-każ tal-migranti maqbuda fuq il-baħar

Ittra mill-Konferenza Episkopali Maltija lis-Segretarju Ġenerali tal-COMECE

(il-Kummissjoni tal-Konferenzi tal-isqfijiet tal-Unjoni Ewropea)

 

Fr Olivier Poquillon OP
Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE)
Square de Meeûs, 19/1
B-1050 Brussels
Belgium

3 ta’ Jannar 2019

Għażiż Fr Poquillon,

Aħna, l-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, qed niktbu din l-ittra biex nuru t-tħassib serju tagħna u nitolbu għas-sapport ta’ ħutna l-isqfijiet fl-Ewropa, dwar is-sitwazzjoni ta’ 49 migranti li ilhom jiem sħaħ bejn sema u ilma fil-Baħar Mediterran.

Ironikament, hekk kif aħna l-Kattoliċi konna qed niċċelebraw it-twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu li huwa wkoll ma ngħatax kenn fit-twelid, grupp ta’ 32 migrant ġie mċaħħad milli jingħata kenn fl-Ewropa wara li ġie salvat ’il barra mil-Libja. Dawn il-persuni ilhom fuq il-baħar fuq bastiment ta’ salvataġġ għal mhux inqas minn 13-il jum, u tħallew jidħlu biss fl-ibħra territorjali Maltin ilbieraħ, l-Erbgħa 2 ta’ Jannar, biex jistkennu minn maltempata. 17-il migrant ieħor salvati minn bastiment ieħor ta’ għaqda mhux governattiva oħra ilu fuq il-baħar għal ħamest ijiem. Continue reading >>