Archive for September, 2017

Bishop Grech: “The Rosary is a ladder to Heaven”

 

57/2107

rosary.jpgLetter to the People of God
Of H.L. Mgr. Mario Grech
Bishop of Gozo

The Rosary is a Ladder to Heaven
It is most gratifying for me, when I visit Ta’ Pinu, to see young people, couples and families with rosary beads in their hands sitting in front of the mosaics that have been embellishing the sacred space in front of the Sanctuary. The presence of these pilgrims gathered in prayer is noticeable also at night.  I believe that these persons reflect what happens in evenings within many of our homes, where the families sit around a table or retire to bed praying the Rosary.

Now that we are in the month of October, known as the Month of the Rosary, I wish to say a word of appreciation to those who love the Rosary and, at the same time, invite others to consider  saying this prayer that is so simple and, at the same time, profound.

One hundred years ago, on the 13th day of October, exactly during her last apparition in Fatima, the Mother of Jesus presented herself to the three young shepherds, Lucia, Francesco and Jacintha, as  “Our Lady of the Rosary”, and told them to say this prayer frequently. Continue reading >>

L-Isqof Grech: “Ir-Rużarju hu Sellum tas-Sema”

57/2017

p10100892.jpgIttra lill-Poplu ta’ Alla
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex


Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema

Hija l-għaxqa tiegħi meta nixref sa Ta’ Pinu u nara żgħażagħ, koppji u familji bil-kuruna tar-rużarju f’idejhom bilqiegħda quddiem il-mużajċi li minn ftit xhur ’l hawn iżejnu l-ispazju sagru ta’ quddiem is-Santwarju. Il-preżenza ta’ dawn il-pellegrini miġbura fit-talb tolqot l-għajn anki tard billejl. Nemmen li dawn il-persuni huma rifless ta’ dak li jsir fis-satra ta’ ħafna minn djarna, fejn il-familji jintasbu madwar il-mejda tal-ikel jew jitgeddsu fuq is-sodda biex iqasstu r-rużarju.

Issa li bdejna x-xahar ta’ Ottubru, magħruf bħala x-Xahar tar-Rużarju, nixtieq ngħid kelma ta’ apprezzament lil dawk li għandhom għal qalbhom ir-Rużarju, u fl-istess waqt nistieden oħrajn biex jitħajru jibdew jgħidu din it-talba tant sempliċi u fl-istess waqt profonda.

Fit-13 ta’ Ottubru ta’ mitt sena ilu, eżattament fl-aħħar dehra tagħha f’Fatima, Omm Ġesù ppreżentat ruħha lit-tliet ragħajja ċkejknin – Luċija, Ġjaċinta u Franġisku – bħala l- “Madonna tar-Rużarju”, u qaltilhom biex jgħidu din it-talba sikwit.  Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Ottubru 2017

Niżżel in-Newsheet ta’ Ottubru minn hawn: newsheet-ottubru-2017.pdf

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Ġorġ Grima

mons-gorg-grima.jpgB’niket inħabbru l-mewt ta’ Mons. Ġorġ Grima, li seħħet dalgħodu, 25 ta’ Settembru 2017,  fl-isptar Mater Dei.

Dun Ġorġ twieled fit-3 ta’ Diċembru 1950, minn Ġużeppi Grima u Manwela Said, fir-Rabat Għawdex. Għamel l-istudji tiegħu fl-iskola primarja tar-Rabat u wara dawk sekondarji fis-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù. Wara l-istudji tiegħu fis-Seminarju Maġġuri, ġie ordnat saċerdot fit-18 ta’ Ġunju 1977, fil-Katidral ta’ Għawdex, minn Mons. Isqof Nikol Ġ. Cauchi.

Fil-21 ta’ Settembru 1977, Dun Ġorġ telaq lejn il-missjoni fil-Brażil. L-ewwel tliet snin kien vigarju parrokkjali fil-parroċċa ta’ San Rokku ġewwa Tamarana. Fl-1980 ġie maħtur rettur tal-Katidral ta’ San Ġużepp fil-belt ta’ Itabuna, Bahia. Fl-1981 sar kappillan tal-parroċċa tal-Madonna tar-Rużarju, fil-belt ta’ Alfredo Vasconcelos, fl-istat ta’ Minas Gerais. Waqt li kien kappillan f’din il-belt, ħadem u waqqaf il-parroċċa l-ġdida tal-Ispirtu s-Santu, li tagħha Dun Ġorġ kien l-ewwel kappillan. Fl-1990, Dun Ġorġ ġie Malta jieħu ħsieb saħħtu. Lura f’Għawdex Dun Ġorġ ġie mogħti l-kariga ta’ Religious Counsellor fl-iskejjel tal-istat.

Fil-25 ta’ Jannar 1993, l-Arċisqof tad-djoċesi ta’ Mariana, Mons. Luciano M. De Almeida, ħatar lil Dun Ġorġ bħala monsinjur onorarju tal-Katidral tal-Madonna tal-Karmnu.

Bl-imħabba lejn il-Missjoni, Dun Ġorġ waqqaf il-Moviment Missjunarju Ġesù fil-Proxxmu. Illum dan il-Moviment jaħdem u jżomm eluf ta’ tfal foqra f’diversi istituti fil-Brażil, l-Etjopja u l-Kenja.

Flimkien mal-impenn kbir missjunarju, li spiss kien jieħdu ‘l bogħod minn xtutna, Dun Ġorġ kien joffri s-servizz tiegħu fil-Bażilika Ta’ San Ġorġ u, f’dawn l-aħħar sentejn, meta ż-żmien kien jippermettilu, Dun Ġorġ kien joffri s-servizz ta’ tqarbin u quddies nhar ta’ Ħadd fl-Isptar tal-Ibraġġ, Għawdex.

Il-funeral ta’ Dun Ġorġ se jsir nhar il-Ħamis li ġej, 28 ta’ Settembru, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, fejn Dun Ġorġ kien Kanoniku Onorarju:

Fl-4.00pm il-fdalijiet ta’ Dun Ġorġ ikunu esponuti fil-Knisja ta’ San Ġakbu għat-talb privat.
Fl-4.30pm tingħad it-talba tal-Għasar u mbagħad jitlaq korteo funebri lejn il-Bażilika.
Fil-5.00pm Mons. Isqof Mario Grech imexxi l-quddiesa tal-funeral fil-Bażilika ta’ San Ġorġ.

RIP

http://www.gesufilproxxmu.com/about_founder.html#!prettyPhoto[movies]/21/

Ħatriet ġodda fid-Djoċesi

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/09/2017]

20 ta’ Settembru 2017

NOMINI ĠODDA

B’effett mil-lum, saru dawn il-ħatriet ġodda fid-Djoċesi ta’ Għawdex:

Dun Anthony Bajada, mill-Parroċċa tax-Xagħra, ġie maħtur Direttur tas-Sena Propedewtika fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù u Religious Counselor fl-Iskola Sekondarja u fl-Iskola Medja tal-Kulleġġ ta’ Għawdex, il-Belt Victoria.

Dun Joseph Bajada, mill-Parroċċa tax-Xagħra, ġie maħtur Religious Counselor fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof, il-Belt Victoria.

Dun Mark Bonello, mill-Parroċċa tax-Xagħra, ġie maħtur Religious Counselor fl-Iskola Sekondarja tas-Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria.

Dun Samuel Grech, mill-Parroċċa ta’ Għajnsielem, ġie maħtur Kappillan fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.

Il-Kan. Anton Refalo Rapa, mill-Parroċċa tax-Xagħra, ġie maħtur Religious Counselor fil-Kampus ta’ Għawdex tal-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija (MCAST).

ABORTION IS NO TABOO - IT MUST BE SPOKEN OF IN THE LIGHT OF TRUTH

Read the statement issued by the Malta Catholic Youth Network

68-mcyn-press-release-en.pdf

Seminar mill-Kummissjoni Djoċesana Familja

flyer-seminar-1.jpg

Pellegrinaġġ għas-Santwarju tal-Mellieħa

pellegrinagg-mellieha-2016.jpgNhar is-Sibt 23 ta’ Settembru, is-Santwarju Ta’ Pinu qed jorganizza Pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Mellieħa fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Mellieħa. Nitilqu mal-vapur tal-5.15pm. Fis-Santwarju tal-Mellieħa tiġi ċċelebrata l-quddiesa fis-6.30pm. Niġu lura mal-vapur tas-8.15pm. Il-biljetti għat-trasport f’Malta jinkisbu mill-parroċċi jew direttament mis-Santwarju Ta’ Pinu.