Archive for February, 2017

Titħabbar il-mewt tal-Kan. Dun Lino Vella

Dalgħodu tħabbret il-mewt tal-Kan. Dun Lino Vella, saċerdot minn Ta’ Kerċem, li seħħet fl-Isptar Mater Dei, Malta.

Il-funeral tiegħu se jsir għada s-Sibt, 4 ta’ Frar 2017. Fit-2.45pm jingħad it-Talb tas-Salmi fil-Parroċċa ta’ Kerċem, u fit-3.00pm tiġi ċċelebrata l-quddiesa tal-funeral, preseduta minn Mons. Isqof Mario Grech.

Filwaqt li nagħtu l-għomor lill-familjari ta’ Dun Lino, nitolbu għalih biex issa jkompli jifraħ u jitbissem għal dejjem fil-Ġenna.

RIP Continue reading >>

Seminarju Missjunarju

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa [ST/03/2017]
2 ta’ Frar 2017

Fl-okkażjoni tal-mija u ħamsin sena mit-twaqqif tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, Għawdex (1866-2016) li fih irċevew il-formazzjoni tagħhom numru sabiħ ta’ saċerdoti li qdew il-Knisja fl-artijiet tal-missjoni u fl-ispirtu tal-indikazzjoni li qed jagħtina l-Papa Franġisku ta’ Knisja li toħroġ, il-komunità tas-Seminarju ser itemm is-sena formattiva tagħha b’esperjenza missjunarja.

walk_poster1.jpg

Continue reading >>