Archive for November, 2016

Bullettin tal-Ħadd - 4 ta’ Diċembru 2016

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2016-dicembru-04.jpg

Għotjiet mid-Djoċesi ta’ Għawdex

terremoto_funerale_dercole.jpgFil-quddies ta’ tmiem il-ġimgħa li għadda, inqrat Ċirkulari tal-Vigarju Ġenerali dwar għotjiet ta’ flus li d-Djoċesi ta’ Għawdex ġabret dan l-aħħar b’risq:

1. il-Knisja fl-Ukranja

2. il-Vittmi ta-terremot fl-Italja.

 

ĊIRKULARI TAL-VIGARJU ĠENERALI

Il-Ħadd li għadda, festa ta’ Kristu Re, nedejna l-ġabra annwali għall-karità. Huma diversi l-persuni li jitolbu l-għajnuna fl-uffiċċju tal-Caritas  Djoċesana. L-offerti tal-ġabra għall-karità tmur għal dan il-għan. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

Nieħu din l-okkażjoni biex nikkomunikalkom illi l-ġabra li saret b’risq il-vittmi tat-terremot fl-Italja kienet €32,187. €30,000 minnhom bgħatniehom lill-Isqof ta’ Ascoli Piceno u €2,187 lid-Djoċesi ta’ San Benedetto del Tronto fejn għandna seminarista qed jagħmel is-sena intermedjarja.

F’April li għadda l-Papa Franġisku talabna ngħinu lill-poplu tal-Ukrajna. Dakinhar il-ġabra kienet ta’ €11,161. Din l-għotja ntbagħtet direttament lill-Papa.

Il-Mulej ibierek il-ġenerożità tagħkom.

Mons. Tarcisio Camilleri
Vigarju Ġenerali

Aqra ittra ta’ ringrazzjament tal-Isqof ta’ Ascoli Piceno: 2016-10-28-diocesi-di-ascoli-piceno-donazione-terremoto-2016.pdf

Iċ-Ċelebrazzjoni ta’ Kristu Re għall-Adolexxenti u ż-Żgħażagħ… bir-ritratti

Il-Ġimgħa 18 ta’ Novembru 2016

Knisja Katidrali, Victoria

Ritratti: Parroċċa Katidral, KDŻ Għawdex

kdz-fav-1-of-43.jpg

Continue reading >>

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Diċembru 2016

Aqra n-Newsheet minn hawn: newsheet-dicembru-2016-2.pdf

Iċ-Ċelebrazzjoni ta’ Kristu Re għat-Tfal… bir-ritratti

Il-Ħamis 17 ta’ Novembru 2016

Knisja Matriċi u Arċipretali ta’ Santa Margerita, Ta’ Sannat

Ritratti: Parroċċa Ta’ Sannat u Charles Spiteri

img_5674.jpg

Continue reading >>

IL-WIĊĊ UMAN TAL-KURĊIFISS - Mons. Isqof Mario Grech

16o_5260.jpgOmelija fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu
Rotunda Parrokkjali ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija
Il-Ħadd 20 ta’ Novembru 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

IL-WIĊĊ UMAN TAL-KURĊIFISS

Ġesù fuq is-salib huwa konferma ta’ x’kapaċi tagħmel soċjetà li ma tafx x’inhi l-ħniena. Fil-fatt il-bniedem sajjem mill-ħniena ma għandux rispett lejn il-ħajja umana u kapaċi jeqridha, anki meta tkun għadha kemm tnisslet. Min ma jafx iħenn jagħlaq widnejh għall-karba tal-fqir u jagħlaq għajnejh biex ma jarax il-ġrieħi tal-proxxmu – għandi f’moħħi wkoll il-faqar u l-feriti affettivi u spiritwali. Fejn il-ħniena hija skarsa, faċli li l-bniedem jasal biex jeskludi u jemarġina lill-oħrajn. Continue reading >>

Ċelebrazzjoni djoċesana ta’ Kristu Sultan

Il-Ħadd 20 ta’ Novembru 2016

Knisja Arċipretali tax-Xewkija

Ritratti: John Cordina

16o_5102.jpg

16o_5103.jpg

Continue reading >>

Id-Djoċesi trakkar is-sitt anniversarju mill-mewt tal-Isqof Nikol Ġ. Cauchi

nikol-g-cauchi.jpgIllum jaħbar is-sitt anniversarju mill-mewt tal-Isqof Emeritu Nikol Ġ. Cauchi, li seħħet nhar il-15 ta’ Novembru 2010.

Filwaqt li nibqgħu ngħożżu t-tifkira tiegħu u nixtarru l-kitbiet u t-tagħlim li ħallielna, nitolbu għalih biex jistrieħ fis-sliem.