Archive for May, 2016

Bullettin tal-Ħadd - 22 ta’ Mejju 2016

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2016-mejju-22.jpg

Id-Djoċesi ta’ Għawdex tfakkar lil Mons. Ġużeppi Mercieca

Omelija fil-Quddiesa b’suffraġju
ta’ Mons. Ġużeppi Mercieca, Arċisqof emeritu ta’ Malta
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria
L-Erbgħa 18 ta’ Mejju 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

IL-BNIEDEM LI GĦENNA NAGĦRFU R-RIEDA TA’ ALLA
img_7038.jpg

Kemm fih x’tomgħod il-kliem ta’ San Ġakbu meta jgħid li l-ħajja tal-bniedem hija bħal fwar li jidher għal ftit, imbagħad jgħib (4:14)! Kieku nżommu din il-verità preżenti quddiem għajnejna, kieku żgur ħajjitna tkun aktar bis-sens. Skont San Ġakbu, biex ħajjitna ma tkunx “fwar” li jgħib, għandna bżonn nagħmlu dak li l-Mulej irid minna (4:15). Meta l-bniedem ifittex li jagħmel ir-rieda ta’ Alla, hu jkun qed jgħix sew, għax dan hu l-pjan ta’ Alla għalina: li aħna ngħixu l-ħajja umana tagħna fil-milja tagħha. Huwa għalhekk ta’ siwi kbir li lkoll nitħarrġu fl-arti tad-dixxerniment meħtieġ biex il-bniedem jagħraf x’qed jgħidlu Alla fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja tiegħu. Continue reading >>

Velja Djoċesana ta’ Pentekoste f’Għawdex bis-sehem tal-komunità Eritreana

F’Għawdex, il-Velja Djoċesana ta’ Għid il-Ħamsin, is-Sibt 14 ta’ Mejju 2016, inżammet fis-Santwarju parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana, u tmexxiet minn Mons. Tarċis Camilleri, Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi.

velja-pentekoste-1.jpg
Għal din il-liturġija, meta qed tiġi ċċelebrata s-Sena Mqaddsa tal-Ħniena, il-Knisja f’Għawdex stiednet grupp ta’ għoxrin persuna mill-komunità Nisranija tal-Eritrej preżenti f’Malta, li kienu akkumpanjati minn Patri Philip Cutajar OFMCAP, li hu wkoll il-Kappillan tal-parroċċa personali tagħhom fi ħdan il-Kapuċċini tal-Furjana li l-Arċisqof Charles J. Scicluna ta l-permess li titwaqqaf iktar kmieni din is-sena. Continue reading >>

DUN ALFRED GRIMA MWEĠĠAĦ BIT-TITLU TA’ MONSINJUR TAL-PAPA

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa

14 ta’ Mejju 2016

DUN ALFRED GRIMA
MWEĠĠAĦ BIT-TITLU TA’ MONSINJUR TAL-PAPA
20160512_202914.jpg

Fil-Parroċċa ta’ San Ġwann Fisher, f’Bramalea, Toronto, waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu fil-Kanada, l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech ilbieraħ mexxa Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fi tmiem il-mandat ta’ Dun Alfred Grima bħala Kappillan, li hu sejjaħ “ragħaj bir-riħa tan-nagħaġ”. Dun Alfred, li ilu saċerdot 48 sena, għal dawn l-aħħar ħamsa u għoxrin sena serva bħala ragħaj spiritwali ta’ din il-parroċċa Kanadiża.

L-Isqof qal li Dun Alfred kien imżejjen bil-kwalitajiet sbieħ ta’ qalb kbira li kapaċi tħobb lill-poplu u ta’ saċerdot li jilqa’ lil kulħadd bi ħlewwa, irrispettivament mill-isfond soċjali tiegħu. Għalhekk “il-Knisja hi midjuna lejh għas-servizz tad-deheb li ta”.

L-Isqof ta’ Għawdex qal li kif kien qrib ta’ Dun Alfred meta fl-1994 ħalliet id-dinja l-għażiża ommu, hu ħass li kellu jkun qrib tiegħu f’dan il-mument emozzjonanti għalih meta wasal biex iħalli lill-familja parrokkjali tiegħu li hu ħabb bi mħabba ta’ missier għal dawn is-snin kollha. Continue reading >>

POST OF SUBJECT TEACHER IN THE GOZO CHURCH PRIMARY SECTOR - SCHOLASTIC YEAR 2016/17

Interested Candidates are invited to read this pdf document: subject-teachers-call-may-2016.pdf

L-ISQOF TA’ GĦAWDEX FUQ ŻJARA PASTORALI FIL-KANADA

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX
Stqarrija għall-Istampa
13 ta’ Mejju 2016
zjara-pastorali-tal-isqof-mario-grech-fil-kanada-2016-2.jpg

L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, bħalissa jinsab fuq żjara pastorali ta’ sitt ijiem f’Toronto fejn iltaqa’ mal-Kardinal Arċisqof ta’ Toronto u żar il-parroċċi tas-saċerdoti Għawdxin fil-Kanada.

Fi tliet mumenti differenti hu amministra s-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lil madwar mitejn adolexxent li jattendu t-tliet skejjel sekondarji li għandha l-Parroċċa ta’ St John Fisher, immexxija mill-Kappillan Dun Alfred Grima, saċerdot Għawdxi li ilu ħamsa u għoxrin sena fit-tmun ta’ din il-parroċċa. Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 15 ta’ Mejju 2016

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2016-mejju-15.jpg

Ordinazzjoni ta’ Presbiteri u Djakni

poster-ordinazzjoni-2016.jpg