Archive for April, 2016

Ġublew tal-Abbatini - Messaġġ tal-Isqof

Messaġġ fil-Ġublew tal-Abbatini
Santwarju Nazzjonali Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb
Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid, 17 ta’ April 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

gublew-abbatini.jpg

Ftit ilu kont nara l-morda l-isptar u ġew dawk responsabbli mis-sigurtà biex jgħidulna li kien sar il-ħin biex il-qraba tal-morda joħorġu. Ftit wara ltqajt ma’ wieħed tas-security li qalli: “Inti tista’ toqgħod, għax int bħat-tobba: int tabib tar-ruħ!”. Nistqarr magħkom li l-kliem ta’ dan ir-raġel ħassejtu bħal balzmu! Kliemu kien “aħbar tajba” li fakkritni x’inhi l-missjoni tiegħi bħala saċerdot. Continue reading >>

Talb għall-Beatifikazzjoni tal-Venerabbli Madre Margerita

Aqra l-Ittra tal-Madre Ġenerali minn hawn: lettera-per-le-sorelle-e-lassociati-aprile-2016-malti.pdf

Bullettin tal-Ħadd - 17 ta’ April 2016 - JUM IL-VOKAZZJONIJIET

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2016-april-17.jpg

Bullettin tal-Ħadd - 10 ta’ April 2016

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2016-april-10.jpg

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - April 2016

Aqra n-Newsheet minn hawn: newsheet-april-2016.pdf

Ġublew tal-Abbatini u tal-Familji tagħhom

festa-abbatini-flyer2.jpg

Stedina lill-Kandidati tal-Griżma tal-Isqof

kandidati-grizma-tal-isqof-2016.jpg

Kungress Djoċesan tax-Xirka tal-Isem Imqaddes ta’ Alla

Diskors fit-53 Kungress tax-Xirka tal-Isem Imqaddes ta’ Alla
Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur
It-Tielet Ħadd tal-Għid, 10 ta’ April 2016
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

a59.jpg

INĦARSU LEJN IL-FAMILJA BL-GĦAJNEJN TA’ KRISTU

Filwaqt li minn qaddisna aħna nwarrbu dak kollu li huwa difettuż, Alla, li jaf x’inhi r-realtà tal-ħajja ta’ kuljum, għandu loġika differenti: għajnejh joqogħdu fuq dak li huwa mqatta’, imkisser, imtektek, imxellef – fi kliem ieħor, Alla jfittex dak li huwa nieqes mill-perfezzjoni. Din hija l-attitudni ġdida li qed jipproponi l-Papa Franġisku fil-pastorali tal-familja. Continue reading >>