Archive for February, 2016

Preżentazzjoni tat-Trabi lill-Madonna Ta’ Pinu

prezentazzjoni-tat-trabi.jpg

Stedina mill-Azzjoni Kattolika

ak-ghawdex.png“Jum mal-Mulej”

L-Azzjoni Kattolika f’Għawdex toffri opportunità ideali għar-Randan f’dal-Ġublew tal-Ħniena: tmin sigħat fil-knisja ta’ Santu Wistin is-Sibt 20 ta’ Frar. Bejn id-9am u l-5pm, membri u le jkollhom talb, tagħlim u riflessjonijiet immexxija minn Mons Ġużeppi Farrugia u Fr Trevor Sultana.

Il-programm ta’ dal-“Jum mal-Mulej” jinkludi Salmi, konferenzi dwar l-Opri tal-Ħniena, il-Ħniena fit-tagħlim ta’ Papa Franġisku u fil-ħajja tad-dixxiplu ta’ Kristu, Quddiesa, Via Sagra, diskussjoni fuq l-Appostolat, ċelebrazzjoni penitenzjali bil-Qrar u anki l-ikel.

Dawk interessati jistgħu jitolbu iktar informazzjoni lil antvassallo@gmail.com.

Pellegrinaġġ Penitenzjali Djoċesan u Ċelebrazzjoni tal-Qrar

2016-02-12-pellegrinagg-djocesan.jpg

Bullettin tal-Ħadd - 7 ta’ Frar 2016

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2016-frar-07.jpg

F’Għawdex jinfetaħ it-tielet Bieb tal-Ħniena

L-Isqof Grech iħeġġeġ lil min jgħaddi minnu jitlob għall-vokazzjonijiet

img_2244.jpgIt-tielet u l-aħħar Bieb Imqaddes tal-Ħniena li nfetaħ fid-Djoċesi ta’ Għawdex kien dak tas-Santwarju antik tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Qala.  Iċ-ċelebrazzjoni mmexxija mill-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, saret nhar it-Tlieta 2 ta’ Frar 2016, Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, fl-okkażjoni tal-Ġublew tal-Erwieħ Ikkonsagrati u l-għeluq tas-Sena ddedikata lilhom.

Il-funzjoni bdiet fis-5.45pm bit-tberik tax-xemgħa tal-Gandlora maġenb is-Salib tal-Pjazza quddiem is-Santwarju.  Fiha ħadu sehem bosta saċerdoti, reliġjużi rġiel u nisa, u persuni ta’ ħajja kkonsagrata, flimkien mal-poplu tal-Qala u minn Għawdex kollu. Continue reading >>

Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf - Stedina

tberik-tat-tarbija-flyer.jpg