Archive for September, 2015

Full Day Seminars għall-Familji - Dar tal-Irtiri Santu Wistin, Għawdex

L-Aħwa Agostinjani ser jorganizzaw Full Day Seminars għal kulħadd, b’mod partikolari għall-familji, fl-Augustinian Retreat House Għawdex. Is-Seminars ikunu fuq temi spiritwali, bl-ewwel waħda tkun Be the Change, li ser isir nhar il-Ħadd 18 ta’ Ottubru, mil-10am sal-5pm. Għal aktar informazzjoni tistgħu tibagħtu email fuq terencespiteri@gmail.com jew tidħlu fuq il-Facebook Augustinians Malta.

full-day-seminars-pg-1.jpg

full-day-seminars-pg-2.jpg

Fr. Robert Galea f’Għawdex

fr-rob-in-concert.jpg

Bullettin tal-Ħadd - 27 ta’ Settembru 2015

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2015-settembru-27.jpg

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Ottubru 2015

Niżżel kopja tan-Newsheet minn hawn: newsheet-ottubru-2015.pdf

L-Isfida tal-Knisja fl-Ewropa: l-Isqof Mario Grech

Assemblea Plenarja taċ-CCEE
L-Art Imqaddsa
11-16 ta’ Settembru 2015

L-ISFIDA TAL-KNISJA FL-EWROPA

Intervent tal-Isqof Mario Grech
fl-Assemblea Plenarja tal-Kunsill tal-Konferenzi Episkopali Ewropej
li saret fl-Art Imqaddsa, 11-16 ta’ Settembru

l-isqof-mario-grech-jaghmel-l-intervent-tieghu.jpg

Hu minnu li  sal-lum f’pajjiżna kważi 50% tal-popolazzjoni tagħna għadha tieħu sehem fil-Quddiesa tal-Ħadd u ftit li xejn għandna ġenituri li jiċħdu l-Magħmudija jew il-Konfirmazzjoni lil uliedhom.  Imma fl-istess waqt, għandna quddiemna sfidi serji. Continue reading >>

L-Isqof Mario Grech fl-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej fl-Art Imqaddsa

ccee2015-9.jpg

Bejn il-11 u s-16 ta’ Settembru 2015, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, irrappreżenta lill-Konferenza Episkopali Maltija fl-Assemblea Plenarja tal-Kunsill għall-Konferenzi Episkopali Ewropej (CCEE), li fuq stedina tal-Beatitudni Tiegħu Fouad Twal, Patrijarka Latin ta’ Ġerusalemm, din is-sena nżammet fl-Art Imqaddsa.  B’waqfiet fil-Galilija, f’Betlehem u f’Ġerusalemm, din l-Assemblea kienet l-ewwel waħda fl-istorja riċenti tal-Kristjaneżmu li laqqgħet flimkien fl-istess ħin u post għadd hekk kbir ta’ rappreżentanzi għolja tal-Episkopat Ewropew: 45 pajjiż kienu rrappreżentati f’din il-laqgħa.  It-tema ewlenija diskussa kienet: “Il-ferħ u t-tbatijiet tal-Knejjes partikulari”.

Tul iż-żjara tagħhom l-Isqfijiet Ewropej kellhom ċans iżuru komunitajiet Insara fl-Art Imqaddsa, jaraw il-ħidma tal-Knisja f’dan il-pajjiż u jiltaqgħu wkoll mal-awtoritajiet politiċi Israeljani u dawk Palestinjani.  F’Velja li nżammet apposta, huma talbu għas-suċċess tas-Sinodu tal-Familja li sa jinżamm f’Ruma f’Ottubru, waqt li f’Messaġġ Finali qalu li huma żaru l-Art Imqaddsa biex “iħeġġu iktar pellegrinaġġi fl-art ta’ Ġesù ħa jġeddu l-fidi u jwieżnu l-Insara ta’ dawn il-postijiet”.

ccee2015-5.jpg

Bullettin tal-Ħadd - 20 ta’ Settembru 2015

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2015-settembru-20.jpg

Bullettin tal-Ħadd - 13 ta’ Settembru 2015

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2015-settembru-13.jpg