Solidarjetà mal-Isqfijiet Maltin fil-Kenja

garissa-bishops.jpgIl-W.R. Patri Martin Micallef OFMCAP
Provinċjal tal-Patrijiet Franġiskani Kapuċċini Maltin

9 ta’ April 2015

Għażiż Provinċjal,

Illejla sirt naf li waslu f’pajjiżna l-Isqof Paul Darmanin u l-Isqof Joe Alessandro.  Meta dan l-aħħar segwejna l-inċidenti vjolenti li ferew gravament il-komunità ekkleżjali tagħhom, aħna ħassejna rwieħna viċin ħafna tagħhom.  Jekk jogħġbok, nitolbok twasslilhom it-tislijiet fraterni tiegħi personali u tal-Knisja f’Għawdex.  Kif jista’ jikkonferma l-Isqof Darmanin, ir-rabtiet bejn il-komunità Nisranija f’Għawdex u dik ta’ Garissa jmorru lura fis-snin.  Fi spirtu ta’ solidarjetà magħhom u mal-Knisja fdata fil-kura pastorali tagħhom, aħna nwegħduhom li nitolbu magħhom għall-paċi f’pajjiżhom.  Inħoss li għandi nirringrazzjahom għax-xhieda tagħhom.

+ Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Ritratt: Ħajr www.tvm.com.mt