Archive for January, 2015

Bullettin tal-Ħadd - 1 ta’ Frar 2015

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2015-frar-01.jpg

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Frar 2015

Niżżel kopja tan-Newsheet minn hawn: newsheet-frar-2015.pdf

Żjara fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex

L-Isqof Grech iħeġġeġ l-Insara biex iqaddsu l-Ħadd billi jagħtu d-demm
Ifaħħar saċerdot Għawdxi li ta 128 borża tad-demm

img_2428.JPG

Nhar il-Ħadd 25 ta’ Jannar 2015, is-sessjoni tal-għoti tad-demm li nżammet fid-Dipartiment tal-Outpatients, fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, kienet waħda differenti minn tas-soltu.  Dan għaliex għall-ħabta tad-9.30am żar id-dipartiment l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, li ried jonora lid-donaturi tad-demm bil-preżenza tiegħu, kif ukoll jirrikonoxxi l-ġest sabiħ ta’ Mons. Salv Grima, saċerdot min-Nadur, li ta d-demm għal mija u tmienja u għoxrin (128) darba.

Fil-preżenza ta’ Dr Nadine Delicata, CEO tal-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, u s-Sur Tony Micallef, Doner Liaison fi ħdan is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm, l-Isqof Grech għamel preżentazzjoni lil Mons. Grima bħala ġest ċkejken ta’ apprezzament.

img_2441.JPG

Continue reading >>

L-Isqof Mario Grech iqaddes għall-ġurnalisti Għawdxin

jum-il-gurnalisti-2015.jpg

Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Jannar 2015, fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Franġisk de Sales, Isqof ta’ Ginevra u Duttur tal-Knisja, Monsinjur Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, qaddes għall-ġurnalisti, kittieba u xandara Għawdxin fil-knisja tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù fi Triq Palma, il-Belt Victoria.  Huwa kien assistit minn Mons. Carmelo Scicluna u Mons. Salv Grima.  Il-lezzjoni u t-talbiet tal-fidili nqraw mill-President u Segretarju tal-Għaqda Ġurnalisti Għawdxin li kienet twaqqfet f’Għawdex fl-1960 minn Monsinjur Nikol Ġ. Cauchi, Isqof ta’ Għawdex, u l-Kav. Koli Apap.  Kienu preżenti għadd ta’ ġurnalisti u kittieba li wara l-Quddiesa ltaqgħu mal-Isqof f’waħda mis-swali tal-kunvent u tkellmu għal ftit bejniethom. Continue reading >>

Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku lill-Persuni Kkonsagrati

Niżżel l-Ittra bil-Malti minn hawn:

2014-11-28-ittra-appostolika-tal-papa-frangisku-lill-ikkonsagrati-kollha.pdf

Bullettin tal-Ħadd - 25 ta’ Jannar 2015

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2015-jannar-25.jpg

Titħabbar il-mewt ta’ Dun George Mercieca

revgeorgemercieca.jpgIlbieraħ, il-Ħamis 22 ta’ Jannar 2015, tħabbret il-mewt ta’ Dun George Mercieca, saċerdot mill-parroċċa tal-Katidral, ir-Rabat, Għawdex. Dun George miet filgħodu, fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.

Dun George twieled fis-7 ta’ Settembru 1944. Hu ġie ordnat saċerdot bħala Salesjan ta’ Don Bosco fl-14 ta’ Lulju 1974. Dun George studju fil-Liceo Classico “San Gregorio di Catania u fl-Università Pontificia Salesiana.

Fost il-ħidma tiegħu fil-parroċċa tal-Katidral, għal ħafna snin Dun George wettaq ħidma pastorali assidwa fiċ-Ċentru Parrokkjal. Hu kien ukoll direttur spiritwali tal-Banda Leone.

Dun George għallem it-teoloġija fl-INSERM, fejn għal xi snin kien ukoll Dekan tal-Fakultà tad-Domma. Għal diversi snin kienu ukoll għalliem fl-iskola tal-Gvern. Dun George jibqa’ magħruf ukoll għall-imħabba tiegħu lejn il-poeżija.

Il-Funeral ta’ Dun George Mercieca se jsir nhar IT-TNEJN 26 TA’ JANNAR 2015 fil-Knisja Katidrali
2.00pm  Korteo mill-Isptar Ġenrali għaċ-Ċentru Parrokkjali tal-Katidral, fejn jiġi esponut għall-pubbliku
3.30pm  Korteo funebri miċ-Ċentru Parrokkjali għall-Katidral, akkumpanjat mill-Banda Leone
4.15pm  Talba tas-Salmi fil-Katidral
4.30pm  Konċelebrazzjoni Praesente Cadavere immexxija minn Mons. Isqof Mario Grech

RIP

Titħabbar il-mewt tal-Kan. Ġużepp Sacco

sacco-joseph.jpgIllum, l-Erbgħa 21 ta’ Jannar 2014, il-qniepen ħabbru b’niket il-mewt tal-Kan. Ġużepp Sacco, mill-parroċċa ta’ San Ġorġ, ir-Rabat, Għawdex. Dun Ġużepp miet dalgħodu, ftit wara li ddaħħal fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.

Dun Ġużepp twieled fil-5 ta’ Awwissu 1935. Hu kien ordnat saċerdot fit-2 ta’ April 1960.

Dun Ġużepp kien saċerdot umli u eżemplari, imfittex ħafna għall-qrar u direzzjoni spiritwali, kemm minn saċerdoti kif ukoll minn lajċi. Hu kien dejjem disponibbli għall-ħtiġijiet tal-Knisja u tal-Poplu ta’ Alla. Qeda b’rettitudni kbira u bi tbissima sempliċi u ġenwina kull ministeru li kien afdat bih.

Minbarra l-ħidma assidwa tiegħu fil-parroċċa ta’ San Ġorġ u membru tal-Kapitlu tal-Bażilika Ġorġjana, Dun Ġużepp serva għal ħafna snin bħala uffiċċjal tal-Kurja djoċesana, kemm bħala arkivist u wkoll fl-uffiċċju tal-Edukazzjoni u l-Kultura. Dun Ġużepp ħadem fil-Moviment Azzjoni Soċjali sa mit-twaqqif tiegħu f’Għawdex. Kien ħabrieki fil-Leġjun ta’ Marija, u sas-sajf li għadda kienu għadu jmur Peregrinatio pro Christo barra minn Malta. Kien disponibbli għall-qrar f’diveri parroċċi u knejjes oħra tal-gżira. Sakemm kien possibbli għalih, Dun Ġużepp qatt ma rrifjuta li jgħin fil-ħidma tal-Knisja. Sa Settembru li għadda, minkejja l-età avvanzata tiegħu, serva għal diversi xhur bħala Kappillan tal-Isptar, b’dedikazzjoni kbira għall-kura spiritwali tal-morda u tal-anzjani. Kien jifraħ kull darba li jista’ jaqdi l-ministeru saċerdotali tiegħu. Minħabba raġunijiet ta’ saħħa, f’dawn l-aħħar ġimgħat, Dun Ġużepp kien qiegħed jgħix fiċ-Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb.

Nitolbu għalih, biex issa jirċievu l-ħlas imwiegħed għall-qaddejja fidila u twajba tal-Vanġelu.

RIP

Funeral tal-Kanonku Ġużepp Sacco – IS-SIBT 24 TA’ JANNAR 2015

2.00pm  Il-fdalijiet ta’ Dun Ġużepp ikunu esponuti fil-Knisja ta’ San Ġakbru
3.30pm  Għasar tal-Mejtin fil-Knisja ta’ San Ġakbu u korteo għall-Bażilika ta’ San Ġorġ
4.00pm  Konċelebrazzjoni Praesente Cadavere immexxija minn Mons. Isqof Mario Grech fil-Bażilika ta’ San Ġorġ

Ara wkoll http://www.stgeorge.org.mt/news_details.asp?NewsID=2299