Archive for November, 2014

Ecumenical Service organized by the British Residents’ Associsation, Gozo Group
St. Goerge’s Basilica – 6th Nov., 2014

ecumenical-service-wwi.jpg

Reflection by Bishop Mario Grech

The commemoration the beginning of the Great War of 1914 is not a joyous one. This war took away the lives of 10 million human beings. As Pope Francis recently said visiting the military memorial in Redipuglia, “war is madness…war destroys…war ruins everything… war is irrational”. (Francis, 13 September 2014.)

Much has been said whether this Great War could have been avoided or not. While we leave this matter to the historians, we must keep alive the memory of those who lost their lives for what Pope Benedict XV rightly described as “a useless massacre”. This Pope, elected just a month after the beginning of the conflict, highlighted one of the main causes of this war: a false sense of brotherhood. War was creating a strong sense of belonging to one’s own nation, but this “coming together” was in fact an illusion. His words are still relevant for us today: “Never perhaps was there more talking about the brotherhood of men than there is today; in fact, men do not hesitate to proclaim that striving after brotherhood is one of the greatest gifts of modern civilization, ignoring the teaching of the Gospel, and setting aside the work of Christ and of His Church. But in reality never was there less brotherly activity amongst men than at the present moment. Race hatred has reached its climax; peoples are more divided by jealousies than by frontiers; within one and the same nation, within the same city there rages the burning envy of class against class; and amongst individuals it is self-love which is the supreme law over-ruling everything.” (Benedict xv, Ad beatissimi apostolorum (1 november 1914), 7.) Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 9 ta’ Novembru 2014

Niżżel kopja tal-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-novembru-09.jpg

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Ġużeppi Gauci

mons-joe-gauci.jpgB’niket inħabbtu l-mewt ta’ Mons. Ġużeppi Gauci, minn Ta’ Kerċem, li seħħet ilbieraħ, il-Ħamis 6 ta’ Novembru 2014, fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.

Dun Ġużepp kellu 77 sena. Hu ġie ordnat saċerdot fit-30 ta’ Marzu 1963. Barra l-ħidma tiegħu fil-parroċċa Ta’ Kerċem u s-servizz fil-Knisja Katidrali, l-ewwel bħala Kappillan tal-Kor u aktar tard bħala Monsinjur tal-Kapitlu Katidrali, Dun Ġużepp wettaq ukoll ħidma pastorali bħala viċi parroku fil-parroċċa ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi, u bħala kappillan tal-isptar.

Il-funeral tiegħu se jsir għada s-Sibt 8 ta’ Novembru. Fl-4.00pm jitlaq korteo mill-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex għall-Knisja Parrokkjali Ta’ Kerċem. Wara li tingħad it-talba tal-Għasar, fl-4.30pm issir il-quddiesa praesente cadavere mmexxija mill-Mons. Isqof Mario Grech.

Ningħaqdu mal-familjari ta’ Mons. Ġużeppi Gauci u mal-komunità parrokkjali Ta’ Kerċem fit-talb lil Alla b’suffraġju ta’ dan is-saċerdot.

RIP

Ktieb dwar l-ordinazzjonijiet ta’ qassisin Għawdxin

ordinazzjonijiet.jpg

Fl-okkażjoni tal-Wirja mtellgħa fil-Ministeru għal Għawdex biex tfakkar il-150 Sena mit-Twaqqif tat-Djoċesi ta’ Għawdex, ġie ppubblikat ktieb lli jġbor fih lista bis-saċerdoti Għawdxin li ġew ordnati f’dawn l-aħħar 150 sena. Il-ktieb jinsab għall-bejgħ mis-Sala tal-Wirjiet fil-Ministeru għal Għawdex, fejn bħalissa qed tinżamm il-wirja.

Tagħrif lill-Għarajjes bi tħejjija għal Żwieġ fil-Knisja

Niżżel id-dokument pdf bit-tagħrif meħtieġ minn hawn:

flyer-zwieg-fil-knisja.pdf

Jibda x-xahar ta’ Novembru

Omelija fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria
Is-Sibt 1 ta’ Novembru 2014
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

IL-MIDNEB QADDIS

Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, l-Insara kienu jissejħu “qaddisin”. Il-qdusija ma kinitx xi attribut li kien jingħata wara l-mewt, imma kienet stil ta’ ħajja li l-bniedem kien iħaddan matul ħajtu. Kienu jissejħu qaddisin għax kellhom ċertezza li aħna ma għandniex: kienu ċerti li l-id ta’ Alla kienet magħhom u li Ruħ il-Qodos kien l-aġent ewlieni tal-qdusija fil-Knisja. Kienu konvinti li l-grazzja ta’ Alla kienet tfawwar fuqhom. Continue reading >>