Archive for October, 2014

Intervista mal-Isqof Mario Grech

Mons. Grech: “Dobbiamo annunciare il Vangelo della Famiglia”

Il presidente della Conferenza Episcopale maltese approfondisce alcune tematiche emerse durante il Sinodo, sottolineando l’importanza di una pastorale familiare “più efficace per le persone del nostro tempo”

Roma, 25 Ottobre 2014 (Zenit.org) Federico Cenci

Terminato il Sinodo a cui ha partecipato, mons. Mario Grech è tornato nella sua Gozo, dove è vescovo della Diocesi e dove ricopre anche il ruolo di presidente della Conferenza episcopale maltese. È qui che il presule già da tempo sviluppa alcuni degli spunti suscitati nel corso della grande assise in Vaticano, su tutti il suo impegno è incentrato in una pastorale familiare “sollecitata dalla società in continua evoluzione”. Una “continua evoluzione” che chiede alla Chiesa - come afferma lo stesso mons. Grech - un “grande approfondimento”, il quale va prodotto soprattutto in quest’anno che ci separa dal prossimo Sinodo. Un primo esercizio di approfondimento lo ha proposto a ZENIT nell’intervista che segue.

***

Eccellenza, tre punti della Relatio Synodi non hanno raggiunto la maggioranza assoluta. Sono rimaste deluse le istanze di chi si aspettava una “apertura” della Chiesa su alcuni temi, che tanto successo hanno riscosso sulla stampa negli ultimi mesi?

È bene ricordare che il Sinodo aveva come tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto della evangelizzazione”, che include tanti altri aspetti oltre le situazioni dei divorziati risposati e delle persone omosessuali, sebbene esse abbiano la loro importanza. Per esempio mi dispiace che non è stato possibile approfondire abbastanza alcune tematiche importanti riguardanti la famiglia, come il rapporto tra famiglia, sistema economico e mondo del lavoro, oppure il rapporto tra famiglia ed educazione. Riguardo ai tre punti che Lei menziona, giova notare che nonostante non abbiano raggiunto una maggioranza qualitativa, tuttavia hanno raggiunto una maggioranza relativa. I tempi non sono ancora maturi per parlare di istanze “deluse”, anche perché la Relatio Synodi, fra cui anche questi tre punti, costituiscono i Lineamenta del prossimo Sinodo che sarà celebrato nel 2015. Ci troviamo in un momento di approfondimento.

Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 26 ta’ Ottubru 2014

Niżżel kopja tal-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-ottubru-26.jpg

Wirja Storika dwar it-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex

 2014-10-30-invit.jpg

Ritratti (Paul Falzon)

16.jpg

19.jpg

22.jpg

23.jpg

Bullettin tal-Ħadd - 19 ta’ Ottubru 2014

Niżżel kopja tal-bullettin minn hawn:

bullettin-2014-ottubru-19.jpg

L-Isqof Grech jiltaqa’ mas-Saċerdoti Għawdxin f’Ruma

Waqt li bħalissa l-Isqof Mario Grech, f’isem il-Konferenza Episkopali Maltija, qed jieħu sehem fis-Sinodu Straordinarju tal-Isqfijiet, hu ħa l-okkażjoni biex jiltaqa’ mas-saċerdoti Għawdxin li bħalissa qegħdin jaħdmu jew jistudjaw Ruma.

sacerdoti-ghawdxin-fruma-13-ta-ottubru-2014.jpg

Għawdex: 150 Sena Djoċesi (1864-2014)

Wirja kommemorattiva fis-Sala tal-Ministeru għal Għawdex

wirja-ghawdex-150-sena-djocesi.jpgBiex jibqa’ mfakkar b’ġieħ il-mija u ħamsin anniversarju mit-twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex mill-Beatu Papa Piju IX, bħalissa fis-Sala tal-Wirjiet tal-Ministeru għal Għawdex, fi Pjazza San Franġisk, il-Belt Victoria, tinsab miftuħa wirja storika u kommemorattiva bit-tema Għawdex: 150 Sena Djoċesi (1864-2014).  Dan b’inizjattiva tal-Kummissjoni Arti Sagra fi ħdan il-Kurja ta’ l-Isqof f’Għawdex f’kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex.

Il-wirja mhux biss tiffoka fuq il-persunaġġi li stinkaw u l-ġrajjiet li wasslu għat-twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex fl-1864, imma wkoll fuq l-istorja tal-Knisja f’din il-gżira matul il-medda ta’ dawn l-aħħar mija u ħamsin sena, li fihom id-Djoċesi kienet immexxija minn tmien isqfijiet u amministratur appostoliku.  Ma jonqsux għalhekk dokumenti u ritratti antiki, pubblikazzjonijiet, fided, kif ukoll oġġetti u paramenti sagri marbuta ma’ kull isqof, kif ukoll tifkiriet ta’ mumenti importanti fl-episkopati tagħhom.

Min iżur din il-wirja sa jkollu wkoll ix-xorti li jifli mill-qrib id-dokument oriġinali tal-Bulla Singulari Amore (Bi mħabba liema bħalha), miżmum fl-Arkivju tal-Katidral ta’ Għawdex, li bih il-Papa Piju IX waqqaf id-Djoċesi ta’ Għawdex nhar fis-16 ta’ Settembru 1864.

Taqsima oħra interessanti hi ġabra ta’ ritratti bil-kulur li juru kif id-Djoċesi ta’ Għawdex mhix istituzzjoni mejta imma Knisja ħajja li, misjuqa mill-Vanġelu, tgħix il-missjoni pastorali tagħha f’ħidma kontinwa mal-kategoriji kollha li jsawru l-familja ta’ Alla f’Għawdex.

Lejn l-aħħar ta’ Ottubru, l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech mistenni jżur il-wirja u jniedi ktejjeb ta’ tifkira.  Il-wirja, li d-dħul għaliha huwa b’xejn, sa tibqa’ miftuħa sat-Tlieta 11 ta’ Novembru 2014, u l-pubbliku jista’ jżurha mit-Tnejn sal-Ġimgħa, bejn it-8.00am u l-4.30pm.

dsc_7975.JPG

Bishop Grech on a “New approach to remarriage”

Download Bishop Grech’s contribution to the Sunday Times: new-approach-to-remarriage-tms_141014.pdf

Download Maltese version: 2014-10-11-isqof-mario-grech-triq-gdida.pdf

Mid-Djarju tas-Sinodu (5)

santi-aquila-e-priscilla.jpgFAMILJI QADDISA

F’waqt minnhom xħin konna għaddejjin bl-interventi fl-awla tas-Sinodu, issummajt u waqqaft widnejja biex nisma’ sew, għaliex kien qed jitkellem il-Prefett tal-Kongregazzjoni tal-Qaddisin u f’ħin bla waqt semma lil Malta tagħna. Fl-intervent tiegħu dan kien qed jgħid kemm hemm koppji li għandhom il-kawża għall-kanonizzazzjoni. Kien hawnhekk li semmiena b’isimna – kienet riferenza għall-koppja Henry u Ineż Casolani li għexu l-ħajja miżżewġa ta’ kuljum b’mod straordinarjament tajjeb. Fid-dettall ta’ ħajjithom ipprovaw jagħmlu kollox sew bi mħabba kbira lejn Alla u l-proxxmu. Ineż mietet fl-1992 u Henry fl-1999. F’dan il-każ għad m’hemmx proċess, imma saret talba lill-Kongregazzjoni biex meta jkun il-waqt, jibda l-istħarriġ.

Jien ma naqbilx mal-Kardinal Amato li f’ġensna koppja waħda biss hija kandidata għall-qdusija; għall-kuntrarju, jien konvint li f’pajjiżna kellna u għandna għadd kbir ta’ ġenituri li huma “kanonizzabbli”, fis-sens li jistgħu jiġu ddikjarati qaddisin. Jekk f’kull razza hemm paljazza, irridu ngħidu wkoll li f’kull arblu tar-razza hemm irġiel u nisa li huma kolossi uman u spiritwali – miżżewġin li fil-veru sens tal-kelma tbażwru biex illum aħna dak li aħna. Huma nsew lilhom infushom, biex jarawna nixxettlu u nikbru. Fil-memorja tagħna jibqgħu ikona ta’ persuni li, għax ħabbew tassew, poġġew ħajjithom għall-qadi ta’ xulxin u tal-familja. Ħafna drabi ma kellhomx għaxja ta’ lejla, imma kellhom fiduċja għamja f’Alla. Il-fidi f’Alla kienet is-saħħa tagħhom. Id-dwejra tal-familja kienet in-“niċċa” fejn għammru dawn il-qaddisin!

Continue reading >>