Archive for September, 2014

Bullettin tal-Ħadd - 28 ta’ Settembru 2014

Niżżel kopja tal-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-settembru-28.jpg

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Ottubru 2014

Niżżel kopja tan-Newsheet ta’ Ottubru minn hawn: newsheet-ottubru-2014.pdf

Titħabbar il-mewt ta’ Mons. Ġużepp Mintoff

mintoff-joseph.jpgB’niket inħabbru l-mewt ta’ Mons. Ġużepp Mintoff, mill-Għasri li seħħet dalgħodu, il-Ħadd 21 ta’ Settembru 2014, fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.

Dun Ġużepp twieled fis-17 ta’ Marzu 1937 u kien ordnat saċerdot fis-7 ta’ April 1962. Wara li ordna saċerdot, Dun Ġużepp serva bħala kappillan tal-Kor tal-Kapitlu Katidrali u għalliem fis-Seminarju Minuri. Wara xi snin jaqdi l-uffiċċju ta’ viċi parroku l-Għarb, Dun Ġużepp inħatar Kappillan tal-Parroċċa tal-Għasri. Fi tmiem din il-kariga, Dun Ġużepp serva bħala kappillan fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex. Wara li qeda dan il-ministeru għal xi snin, Dun Ġużepp ġie maħtur kollaboratur fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kurja djoċesana.

Il-funeral ta’ Mons. Ġużepp Mintoff se jsir nhar it-Tlieta 23 ta’ Settembru 2014. Il-korteo funebri jitlaq mill-Isptar Ġenerali fit-3.00pm għall-Għasri, fejn il-fdalijiet ta’ Dun Ġużepp jiġu esposti għat-talb fiċ-Ċentru Parrokkjali. Fl-4.30pm issir it-talba tal-Għasar, immexxija mill-Kappillan  Edward Xuereb. Il-quddiesa funebri ssir fil-5.00pm u titmexxa mill-Isqof Mario Grech.

Ningħaqdu fin-niket u t-talb mal-familjari ta’ Dun Ġużepp u mal-komunità parrokkjali tal-Għasri, filwaqt li nafdaw lil ħuna Dun Ġużepp f’idejn il-ħniena infinita ta’ Alla.

RIP

Bullettin tal-Ħadd - 21 ta’ Settembru 2014

Niżżel kopja tal-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-settembru-21.jpg

STQARRIJA MID-DJOĊESI TA’ GĦAWDEX U L-PROVINĊJA TAL-ĠIŻWITI F’MALTA DWAR DAR MANRESA

18 ta’ Settembru 2014

Bl-għan li tkompli tissaħħaħ il-missjoni ta’ Dar Manresa bħala dar ta’ kontemplazzjoni u rtiri, u jibqgħu jingħataw l-istess servizzi li kienu jingħataw f’dawn l-aħħar snin, id-Djoċesi ta’ Għawdex u l-Provinċja tal-Ġiżwiti f’Malta qablu li filwaqt li l-Patrijiet Ġiżwiti ser jibqgħu responsabbli mit-tmexxija tad-Dar u jiżguraw il-kontinwità tal-kariżma Injazjana, ikun hemm preżenza ta’ saċerdot djoċesan residenti fid-Dar flimkien mal-Patrijiet Ġiżwiti sabiex flimkien jiżguraw preżenza kontinwa reliġjuża fid-Dar.  L-Isqof Grech ħatar lil Dun Alex Refalo Rettur tal-knisja ta’ Manresa kif ukoll Assistent Kordinatur tad-Dar.  Dawk kollha li jixtiequ s-servizzi ta’ Dar Manresa għandhom jinqdew bil-kuntatti ta’ qabel.

dar-manresa-visitgozo-com.jpg

Id-Djoċesi ta’ Għawdex tfakkar 150 sena mit-twaqqif tagħha

Sintesi tal-Omelija fil-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr
fil-150 Anniversarju mit-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex
Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria, Għawdex
It-Tlieta 16 ta’ Settembru 2014
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

KNISJA LI TISMA’

pontifial-150-sena-djocesi-ta-ghawdex-16sett2014-4.jpg

Bi mħabba singulari Alla ħabb din il-gżira meta mija u ħamsin (150) sena ilu, permezz tal-Papa Piju IX, waqqaf din id-Djoċesi.  Dakinhar Alla waqqaf it-tinda tiegħu fuq din il-gżira fejn il-bniedem seta’ jiltaqa’ miegħu, kemm mal-Kelma midmuma fil-Kotba Mqaddsa u kemm mal-Kelma li fil-milja taż-żmien saret bniedem – Ġesù Kristu.

Matul dawn il-mija u ħamsin sena, id-Djoċesi tat ħafna lil Għawdex – fil-kamp edukattiv, soċjali, kulturali u filantropiku.  Imma dan kollu huwa sekondarju meta mqabbel mas-sejħa u l-missjoni prinċipali tal-Knisja: li xxandar il-Vanġelu, li tlaqqa’ lill-bniedem ma’ Kristu, li twieġeb għall-aspirazzjonijiet spiritwali u umani tal-bniedem.  Hawn mhux qed ngħid l-ovvju, għax b’umiltà rridu nammettu li mhux dejjem ħadna ħsieb niffukaw fuq dak li huwa l-qalba tal-missjoni tal-Knisja! Continue reading >>

Għada d-Djoċesi ta’ Għawdex tagħlaq mija u ħamsin sena

Press Release

15 ta’ Settembru 2014

il-logo-ufficjali-tal-150-anniversarju-tad-djocesi-ta-ghawdex.jpgGħada d-Djoċesi ta’ Għawdex tagħlaq mija u ħamsin sena mit-twaqqif tagħha, li seħħ bil-Bulla Singulari Amore (“Bi Mħabba Liema Bħalha”) tal-Beatu Papa Piju IX, li ġġib id-data tas-16 ta’ Settembru 1864.  B’hekk sa fl-aħħar twettqet il-ħolma qadima tal-Għawdxin, li kienu ilhom jitħabtu biex ikollhom id-Djoċesi, l-Isqof, il-Katidral u s-Seminarju tagħhom.  Matul dawn il-mija u ħamsin sena, il-gżira ċkejkna ta’ madwar 30,000 ruħ gawdiet mhux ftit mill-ħidma tal-Knisja lokali, bi ħmistax-il parroċċa u fuq sitt mitt saċerdot li servewha.

L-ewwel talba biex Għawdex jinqata’ Djoċesi għalih kienet saret mill-Arċipriet tar-Rabat Saver Cassar fl-1798.  Wara sitta u sittin sena ta’ taħbit, u minkejja kull taqtigħ il-qalb, dan seħħ bit-tħabrik ta’ Dun Pietru Pace u Sir Adrian Dingli, żewġ benefatturi illustri li tħabtu qatigħ sakemm raw maqtugħa xewqet il-kleru u l-poplu tal-gżira Għawdxija.

It-twaqqif ta’ Djoċesi ġdida awtonoma minn dik ta’ Malta, li kellha tinkludi wkoll it-territorju tal-gżira ċkejkna ta’ Kemmuna, tħabbar uffiċjalment mill-Papa fil-Konċistorju tat-22 ta’ Settembru 1864.  Dakinhar sar magħruf ukoll li kien ġie magħżul bħala l-ewwel Isqof ta’ Għawdex Mons. Mikiel Franġisk Buttigieg, mill-Qala, dak iż-żmien Arċipriet tar-Rabat.

Fl-okkażjoni ta’ din il-ġrajja speċjali, għada t-Tlieta 16 ta’ Settembru, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, imexxi Konċelebrazzjoni Pontifikali ta’ Radd il-Ħajr fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria, fis-7.00pm.  Fil-knejjes parrokkjali kollha ta’ Għawdex jinżamm jum ta’ adorazzjoni solenni, li jintemm b’mota solenni fis-6.00pm.

Għall-Pontifikal ta’ għada, mistennija jikkonċelebraw flimkien mal-Isqof Grech, Mons. Aldo Cavalli, Nunzju Appostoliku għal Malta, Mons. Pawlu Cremona OP, Arċisqof ta’ Malta, kif ukoll Mons. George Antonysamy, l-Arċisqof il-ġdid ta’ Madras-Mylapore fl-Indja, li jinsab fuq żjara f’Malta.  L-assemblea sa tkun immexxija minn Dolores Cristina, Aġent President ta’ Malta.

l-ewwel-folju-tal-bulla-singulari-amore-16091864.jpgGħall-okkażjoni, sa tkun esposta fuq il-presbiterju tal-Katidral ta’ Għawdex kopja tal-bolla Singulari Amore, li hi miżmuma b’tant għożża fl-Arkivju Djoċesan.  Il-Quddiesa ħa tkun imxandra fuq l-istazzjon televiżiv nazzjonali TVM2, fuq ir-radju nazzjonali u fuq Radju Marija.

Għada wkoll, mill-Uffiċċju tal-Posta fil-Belt Victoria tista’ tinkiseb kartolina speċjali b’bolla u timbru kommemorattivi, maħruġa f’dan l-anniversarju mis-Soċjetà Filatelika Għawdxija f’kollaborazzjoni mal-Kurja Djoċesana.

Sadattant, fuq inizjattiva konġunta, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, permezz tal-fergħa ġdida tiegħu f’Għawdex, għada sa jkun qed jippubblika statistika interessanti bit-titlu Diocese of Gozo 1864-2014.

it-timbru-tal-maltapost.jpg

Shattered Soul - Healing the Spirit after Abuse

shattered-soul.jpg

Download Press Release: 95-seminars-on-healing-after-abuse-eng.pdf

Download Programme: shattered-soul.pdf