Archive for March, 2014

Bullettin tal-Ħadd - 30 ta’ Marzu 2014

Niżżel kopja tal-bullettin minn hawn:

bullettin-2014-marzu-30.jpg

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - April 2014

Niżżel kopja pdf tan-Newsheet ta’ April minn hawn:

newsheet-april2014.pdf

Via Sagra Djoċesana fuq l-Għolja ta’ Għammar

Nhar il-Ħadd 6 ta’ April 2014, Mons. Isqof Mario Grech se jmexxi l-Via Sagra Djoċesana fuq l-Għolja ta’ Għammar. Il-Via Sagra tibda fis-6.30pm.

via-sagra-djocesana-2014.jpg

Bullettin tal-Ħadd - 23 ta’ Marzu 2014

Niżżel il-Bullettin minn hawn:

bullettin-2014-marzu23.jpg

Sussidju Randan 2014

Bil-kollaborazzjoni ta’ diversi kontributuri, is-Segreterija Pastorali ħejjiet sussidju pastorali bħala għajnuna għall-operaturi pastorali fil-ħidma tagħhom fi żmien ir-Randan. Niżżel kopja pdf tas-Sussidju minn hawn: sussidju-randan-2014-xghandi-naghmel-biex-nikseb-il-hajja-ta-dejjem.pdf

 

Werrej

Daħla

Tħabbira tar-Randan

1.        Messaġġ tal-Q.T. Franġisku għar-Randan 2014

L-Ewwel Taqsima: Teoloġija Biblika

2.        Il-Kmandament il-Ġdid tal-Imħabba fil-Ġdid Testment

3.        It-Tagħlim ta’ San Pawl dwar l-Imħabba u l-Karità NIsranija

4.        Il-Beatitudnijiet fl-Evanġelji ta’ Mattew u Luqa

5.        Il-“Kmand” tal-Karità f’San Pawl

It-Tieni Taqsima: Għajnuna għat-Talb Personali jew fi Grupp

6.        Evangelii Gaudium – il-ferħ tal-Vanġelu

7.        It-Triq tas-Salib mal-Venerabbli Madre Margerita De Brincat

It-Tielet Taqsima: Għajnuna għall-Katekeżi u l-Omiletika

8.        Xi Kolletti tar-Randan

9.        Ir-Rikorsi lill-Penitenzerija

10.    Għajnuna għall-Omelija tal-Ħdud tar-Randan tas-Sena A

11.    Katekeżi għall-Ħdud tar-Randan

12.    Eżerċizzi tar-Randan

13.    Katekeżi dwar il-Kmandaenti

Ir-Raba’ Taqsima: Ċelebrazzjonijiet u Laqgħat

14.    Ċelebrazzjoni Penitenzjali

Bullettin tal-Ħadd - 16 ta’ Marzu 2014

Niżżel il-bullettin minn hawn:

bullettin-2014-marzu16.jpg

Intervista ma’ Mons. Alfred Xuereb

Isma’ l-intervista bit-Taljan minn hawn:

http://media01.radiovaticana.va/audiomp3/00417516.MP3

Bullettin tal-Ħadd - 9 ta’ Marzu 2014

Niżżel kopja tal-Bullettiin minn hawn:

bullettin-2014-marzu9.jpg