Żgħażagħ Għawdxin jieħdu sehem fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Brażil

wyd-rio-2013.jpg

Insellmulkom mill-Brażil!

Aħna hawn sejrin tajjeb ħafna. Kull m’aħna 4 biss għalissa. L-ewwel għamilna 10 ijiem Rolandia fejn Mons. Agius mill-parroċċa tagħna tal-Munxar, li kien qed jospita l-grupp taż-żgħażagħ tal-Kdż ta’ Malta. Matul dawk il-jiem aħna ħadna sehem fil-ġimgħa missjunarja li organizzat il-parroċċa ta’ Agius, iltqajna mal-isqof awżiljarju ta’ Malta Mons. Charles Scicluna, kif ukoll mal-isqof Orlando Brandes ta’ Londrina, u sibna ħin biex naraw uħud mill-postijiet ta’ interess, fosthom l-aktar impressjonanti l-Iguacu Falls. Matul dawn il-jiem laqtuna ħafna l-ferħ, il-konvinzjoni u l-ħeġġa taż-żgħażagħ u nies Brażiljani waqt il-quddies u l-ħin tat-talb.

Il-Ħadd tlajna Rio, u kull fejn qed immorru qed niltaqgħu ma’ gruppi minn kull parti tad-dinja jkantaw u jxandru lil Kristu bil-kliem, bil-kant, bil-ferħ u bl-imgiba tagħħom. Esperjenza li sammritna kienet meta għaddejna xi ħin gewwa l-favela ta’ Santa Marta. Verament il-Brażil hu pajjiż ta’ kuntrasti kbar.

Qed nikteb dritt wara li ħadna sehem fil-quddiesa tal-ftuħ gewwa Copacabana beach. Għalkemm kienet nieżla x-xita, l-eluf ta’ dawk preżenti ma tħarrkux u kien hemm atmosfera ta’ ġabra u talb. Xħin tara dawk l-eluf ta’ żgħażagħ moderni maqgħudin flimkien jitolbu u jiddevertu, tissaħħaħ fil-fidi, tirringrazzja lil Alla u timtela b’kuraġġ ta’ sur li l-Knisja ta’ Kristu hija ħajja u għandha futur mill-isbaħ quddiemha.

Għada suppost li niltaqgħu ma’ grupp ieħor żgħir mix-Xewkija. Flimkien magħhom u ma’ dawn l-eluf ta’ żgħażagħ ser inkomplu ngħixu dawn il-jiem ta ċelebrazzjoni tal-fidi tagħna u nittamaw li meta nirritornaw lura fid-djoċesi nkunu verament dixxipli u missjunarji ta’ Ġesù Kristu.

d.Michael Said, Josephine Camilleri, Samuel Debrincat, Johanna Hili
(parroċċa Munxar)