Archive for September, 2012

Ċirkulari tal-Isqof fil-bidu tas-Sena Pastorali

26/2012

Ittra Ċirkulari
tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Lir-Reverendi Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes, Superjuri Reliġjużi, Persuni Kkonsagrati u Lajċi Nsara.

“Nixtiequ naraw lil Ġesù!”

Għeżież,

Jiena konvint li llum mhumiex ftit dawk li jħossu l-istess xewqa ta’ dawk il-Griegi li darba telgħu Ġerusalemm u marru għand Filippu, u talbuh: “Sinjur, nixtiequ naraw lil Ġesù!” (Ġw 12:20-21). Il-bniedem jixtieq jara lil Ġesù, l-Iben ta’ Alla li sar bniedem, mhux għaliex hu mqanqal mill-kurżità jew minn xi twemmin superstizzjuż, imma għax fil-fond ta’ qalbu jixtieq isib it-tweġiba li tagħti tifsira lil ħajtu! Continue reading >>

Newsheet Settembru 2012

Niżżel in-newsheet Settembru 2012

Titħabbar il-mewt ta’ Mons George Bezzina

Mons George Bezzina CapSS

Id-Djoċesi tħabbar b’niket il-mewt ta’ Mons George Bezzina CapSS li miet dalgħodu kmieni, il-Ħamis 13 ta’ Settembru 2012 fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.

Mons George Bezzina, Kappillan emeritu tal-Fontana, twieled fit-8 ta’ Diċembru 1953 u ġie ordnat saċerdot fit-23 ta’ Ġunju 1990.

Ningħaqdu mal-familjari tiegħu fit-talb lil Alla biex jilqgħu fid-Dar tas-Sema.

Il-funeral se jsir nhar it-Tlieta 18 ta’ Settembru 2012: fis-1.00pm mill-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex għall-parroċċa Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù fil-Fontana fejn jiġi espost għall-qima tal-Insara; fis-2.30pm imbagħad jitlaq korteo għall-Knisja ta’ San Ġakbu fir-Rabat fejn issir Velja ta’ Talb; wara, fl-4.30pm jitlaq korteo akkumpanjat mill-Kapitlu Ġorġjan għall-Bażilka ta’ San Ġorġ fejn fil-5.00pm issirlu quddiesa praesenta cadavere preseduta mill-Isqof Mario Grech u wara ssir id-difna fiċ-ċimiterju ta’ San Ġwann Battista tax-Xewkija.

RIP

Ittra tal-Papa lill-Isqfijiet Malta wara ż-Żjara ad Limina

To the Most Reverend Paul Cremona
Archbishop of Malta

“Grace and peace from God the Father
and Christ Jesus our Saviour” (
Tit 1:4)

I was pleased to welcome you and Bishop Grech to Rome on the occasion of your recent ad Limina visit to the tombs of the Apostles Peter and Paul and I greatly appreciated the time that we were able to spend together. I pray that, among the fruits of your visit, the bonds between the members of your flocks and the Successor of Peter will grow deeper and that you will be strengthened in your ministry of confirming them in their faith and leading them forward along the paths of holiness. Continue reading >>