Archive for April, 2012

IL-GIMGHA MQADDSA F’GHAWDEX - MONS ISQOF MARIO GRECH

IL-GIMGHA MQADDSA F’GHAWDEX - MONS ISQOF MARIO GRECH from GOZOTV.COM on Vimeo.

Church Magisterium on IVF

Church’s Magisterium

It is pertinent to point out that the teaching of Magisterium of the Church with regard to Dignity and Inviolability of the Human Person in general, and procreation in particular is exhaustive, clear and consistent.  Reference is made to three significant Documents, namely the Instruction issued by the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith ‘Donum Vitae’ (1987); Pope John Paul II’s Encyclical “Evangelium Vitae” (1995), and the Congregation’s Instruction ‘Dignitas Personae’ (2008).   The latter document treats specifically and in detail techniques known as IVF and the ethical-moral questions related.  It is clear that the document regards the procedure as abortive per se i.e. intrinsically, and not per accidens i.e.  accidentally.  Paragraphs 21 and 22 state this in unequivocal terms.  The Instruction, quoting the Pontifical Commission for the Authentic Interpretation of Code of Canon Law, defines abortion as the ‘deliberate and direct killing, by whatever means it is carried out, of a human being in the initial phase of his or her existence, extending from conception to birth’ (n.23).   To berate the point further is unnecessary.   What could be of further clarification is Dr Thomas Hilger’s recent intervention during a Rome conference on ‘The Management of Infertility Today’.   Considered as a world-leading expert on resolving infertility issues naturally, Dr Hilgers analyses what he calls the ‘ineffective and costly IVF built on the foundation of destroying life’.   One can access the talk on www.drhilgers.com

Ħadd il-Palm - Omelija ta’ Mons Isqof

Quddiemna għandna t-telgħa

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Solennità ta’ Ħadd il-Palm
Katidral t’Għawdex – Il-Ħadd, 1 ta’ April 2012

Nimxu wara Ġesù lejn Ġerusalemm
Illum Ġesù jibda t-triq lejn Ġerusalemm. Illum aħna mhux biss infakkru din il-ġrajja, imma rridu wkoll nistaqsu kif ser ngħixu din id-daħla ta’ Ġesù fil-belt ta’ Ġerusalemm. Il-Liturġija ta’ dalgħodu tpoġġi fuq fommna t-tweġiba: “Ejjew nimxu wara Ġesù”. Illum aktar mis-soltu huwa importanti li tidwi f’widnejna din l-istedina biex nimxu wara Kristu! Għaliex huma ħafna li jissejħu Kristjani u jokkupaw l-awli liturġiċi, imma mhumiex mexjin wara Kristu! Fejn ser immiddu riġlejna f’din il-mixja wara l-Mulej? Continue reading >>

Iċċelebrata t-tifkira tad-Duluri

ID-DULUR TAL-MIŻŻEWĠIN LI MA JISTAX IKOLLHOM TFAL

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Tifkira tad-Duluri tal-Verġni Marija
Pjazza Indipendenza, ir-Rabat, Għawdex – Il-Ġimgħa 30 ta’ Marzu 2012

Il-karba ta’ min ma jistax ikollu tfal
Ix-xbieha tad-Duluri bil-ġisem mejjet ta’ Binha Ġesù fuq riġlejha tistedinna biex nirriflettu fuq it-tbatija tal-omm f’relazzjoni mal-misteru tal-ħajja. F’din l-okkażjoni għalhekk nistieden lis-soċjetà tagħna, b’mod partikulari lill-komunità Kattolika f’pajjiżna, biex tieħu b’iktar impenn id-dulur tal-istess soċjetà quddiem il-misteru tal-ħajja.

Għandi quddiem għajnejja lil dawk il-koppji miżżewġa li għandhom il-problema tal-infertilità. Dawn il-koppji jixtiequ jilqgħu d-don tal-ħajja, imma għal xi raġuni jew oħra mhux jirnexxilhom. Il-Knisja u l-Istat ma jistgħux ikunu indifferenti quddiem il-karba ta’ min qed ibati minħabba l-problema tal-infertilità, li sfortunatament jidher li qiegħda tiżdied. Inħossni fid-dmir li nikkumpatixxi u nakkumpanja lil dawn il-persuni li jixtiequ jsiru missirijiet u ommijiet imma ma jistgħux! Continue reading >>