Archive for February, 2012

Id-djoċesi tiċċelebra Jum il-Ħajja

L-adozzjoni u l-fostering huma atti erojċi

Nhar il-Ħadd 5 ta’ Frar 2012, id-Djoċesi ta’ Għawdex iċċelebrat Jum il-Ħajja.  Id-Dar Ġużeppa Debono organizzat mixja għaż-żgħażagħ lejn is-Santwarju Ta’ Pinu marbuta mat-tema tal-ħajja.  Hemmhekk l-Isqof Mario Grech mexxa Konċelebrazzjoni Solenni fejn fl-omelija wassal dan il-messaġġ.

Il-familja mibnija fuq iż-Żwieġ hija l-qafas naturali fejn titnissel, titwieled u tikber il-ħajja.  Min tassew huwa favur il-ħajja, ma jistax ma jkunx ukoll favur il-familja.  Huwa naturali li meta jitwieled il-bniedem mhux biss jixtieq li jkun milqugħ fl-għożża tal-imħabba tal-familja, imma jistenna li dik il-familja li ħaddnitu tibqa’ hemm tagħtih l-appoġġ.  Għalhekk l-impenn biex niddefendu l-ħajja jitlob impenn biex ikollna familja b’saħħitha u magħquda. Wieħed mill-motivi li ġieli jwassal lil omm tikkunsidra li toqtol lit-tarbija fil-ġuf permezz tal-abort huwa l-biża’ li mhix ser issib il-familja li tilqa’ u twieżen lilha u lit-tarbija! Continue reading >>

L-Isqof Grech jiltaqa’ mal-operaturi fil-midja

Għawdex fil-midja nazzjonali

Meta nhar it-Tlieta filgħaxija, 25 ta’ Jannar 2012 l-Isqof t’Għawdex Mons Mario Grech qaddes quddiesa għall-Għawdxin impenjati fil-midja lokali u nazzjonali fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Franġisk de Sales fil-knisja tas-Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria, huwa wassal dan il-messaġġ:

“Iċ-ċiviltà tal-lum mhux biss tatna mezzi tal-komunikazzjoni li huma kanali importanti għat-tixrid tal-informazzjoni, imma l-istess mezzi saru ħtieġa biex il-bniedem ikun jista’ jipparteċipa fit-tiswir tal-istess ċiviltà. Fis-soċjetà tagħna min ma għandux il-possibiltà li jieħu sehem attiv fil-midja qed jiġi mċaħħad minn jedd ċivili importanti. Soċjetà li tippermetti li individwi jew gruppi jkunu b’mod sistematiku maqtugħa mix-xibka medjatika, tkun qed tiddiskrimina, temarġina u teskludi. Continue reading >>

Mons Isqof Grech mal-komunità ta’ Marsalforn

IL-PREDIKAZZJONI TAS-SALIB

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl
Knisja tal-Konverżjoni ta’ San Pawl, Marsalforn – L-Erbgħa 22 ta’ Jannar 2012

Bniedem konvint minnu nnifsu
Fil-ħajja mhix sitwazzjoni ideali meta minħabba d-dubji u l-inċertezzi li jkollu wieħed qatt ma jieħu pożizzjoni dwar xejn. L-indeċiżjoni tirrendi lill-bniedem dgħajjef u mifxul. In-nuqqas ta’ determinazzjoni tant hu serju li xi darba jkun aħjar li minkejja n-nuqqas ta’ ċertezza wieħed jieħu deċiżjoni milli jibqa’ sospiż u ma jafx x’jaqbad jagħmel!

Imma jekk fil-ħajja mhux sew li wieħed ikun mikul bid-dubji, daqshekk ieħor jista’ joħloq tħassib bniedem li huwa wisq ċert minnu nnifsu! Hawn karattri li tant huma kunfidenti magħhom infushom li jaslu biex jaħsbu li dak li jgħidu huma biss huwa tajjeb. Dawn it-talin ikunu tant determinati li kapaċi jkunu ta’ rashom u mhux lakemm jibdlu fehmithom. Continue reading >>