Digiret tal-Isqof

DIGRIET
TAL-EĊĊ. TIEGĦU MONS MARIO GRECH
ISQOF TA’ GĦAWDEX

LILL-ARĊIPRIETI, KAPPILLANI, RETTURI U
RESPONSABBLI TAL-ENTIJIET EKKLEŻJASTIĊI

Fl-aħħar żewġ laqgħat tal-Kulleġġ tal-Kappillani kont għaraft lill-Kappillani li:
a) kull  min qed iħaddem lil xi ħadd, dan għandu jkun skont il-liġi tax-xogħol.
b) Min għandu xi ħaddiem/a misluf/a  miċ-Ċivil, dan għandu jara li dawn jirrapportaw għax-xogħol skont in-normi ċivili.

Bil-preżenti qed nikkomunika din id-dispożizzjoni lill-entijiet ekkleżjastiċi kollha biex kulħadd jieħu ħsieb li jkun konformi.

Nitlob li nkun infurmat bis-sitwazzjoni ta’ kull każ.

Maħruġ mill-Kurja tal-Isqof, fir-Rabat, Għawdex, illum 10 ta’ Jannar 2012.

+ Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Mons. Salv Debrincat
Kanċellier