Archive for December, 2011

ĠBIR B’RISQ ID-DAR TAL-PROVIDENZA
Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech

Verzjoni PDF

Ċirkulari 22/2011

Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech

Isqof ta’ Għawdex

 

Lir-Reverendi Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes u Superjuri Reliġjużi

ĠBIR B’RISQ ID-DAR TAL-PROVIDENZA

Napprezza li huma ħafna dawk fostna li f’dawn il-jiem tal-Milied il-ħarsa tagħhom ma tieqafx fuq il-Bambin tal-ġibs jew tal-kartapesta, imma tmur fuq il-bniedem li bħal tarbija huwa dgħajjef u dipendenti mill-oħrajn. Fost dawn il-persuni hemm ir-residenti li l-Knisja tathom kenn fid-Dar tal-Providenza. Bħalissa hemm 102 residenti u l-Knisja trid €10,000 kuljum biex tmexxi din id-dar.

Għalhekk inħeġġiġkom biex tagħtu widen għall-appelli li qed isiru f’dawn il-jiem favur għotjiet ta’ karità lil din id-Dar tal-Providenza. Barra li l-ġbir kollu li ser isir fil-knejjes tagħna fi tmiem din il-ġimgħa ser ikun b’risq din id-dar tal-“bambini” ta’ żminijietna, kull min jixtieq jagħmel offerta partikulari jista’ jagħtiha lill-Kappillani/Retturi tal-knejjes rispettivi, biex imbagħad nippreżentaw l-għotja tad-Djoċesi tagħna lid-Dar tal-Providenza.

Kif naqraw fl-Iskrittura Mqaddsa, «min jagħti bil-qalb ikollu l-barka, u min ixabba’ l-oħrajn ikollu bix-xaba’» (Prov 11,25).
Minn qalbi nitlob lill-Mulej iħariskom biex matul is-sena l-ġdida li bdejna tagħmlu ġid li jibqa’.

Nawguralkom ilkoll is-Sena t-Tajba.

Mogħtija mill-Kurja tal-Isqof, ir-Rabat, Għawdex, illum il-Ħamis 29 ta’ Diċembru 2011.
+ Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Mons. Salv Debrincat
Kanċellier

Newsheet tal-Għaqdiet Kattolici - Jannar 2012

 logonewsheet.jpg

Newsheet tal-Għaqdiet Kattolici - Jannar 2012

MESSAGG TAL-MILIED - ISQOF MARIO GRECH

MESSAGG TAL-MILIED - ISQOF MARIO GRECH from GOZOTV.COM on Vimeo.

Konferenza Nazzjonali “Biżżejjed għal Kulħadd” - Diskors ta’ Mons Isqof Grech

ŻVILUPP UMAN SOSTENIBBLI

Dalgħodu, is-Sibt 17 ta’ Diċembru 2011, fil-Kurja t’Għawdex saret it-tielet sessjoni tal-Konferenza Nazzjonali “Biżżejjed għal Kulħadd” dwar ir-riżorsi ambjentali u l-iżvilupp sostenibbli f’pajjiżna, organizzata mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent. Il-laqgħa ta’ dalgħodu nfetħet b’diskors mill-E.T. Isqof Mario Grech:

“Minkejja li fl-aħħar kwart ta’ seklu rajna reviżjoni importanti dwar x’nifhmu bi żvilupp, nibża’ li fostna fadal minn għadu bil-kunċett ta’ “żvilupp produttivista”, fis-sens li f’ċerti mħuħ għadu jipprevali l-mudell li jiffavorixxi l-aspett ekonomiku, il-kwantità tal-produzzjoni u tal-konsum b’detriment għall-aspetti soċjali, kulturali u ambjentali! Fis-soċjetà tagħna teżisti l-kultura li żvilupp ifisser li tirreġistra l-profitti biex hekk jitkattar il-ġid ekonomiku, imma, kif josserva l-Papa Benedittu XVI fl-aħħar enċiklika tiegħu Caritas in veritate, “profit is useful if it serves as a means towards an end that provides a sense both of how to produce it and how to make good use of it. Once profit becomes the exclusive goal, if it is produced by improper means and without the common good as its ultimate end, it risks destroying wealth and creating poverty”.

F’dan il-kuntest, napprezza l-inizjattiva tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent li qed torganizza din il-Konferenza Nazzjonali li, fost ħwejjeġ oħra, qed tiddiskuti l-kunċett ta’ żvilupp li għandu jitħaddem mill-bniedem illum. Continue reading >>

IS-SKIET TA’ ALLA JITKELLEM
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa ta’ Santa Luċija, Santa Luċija, Ta’ Kerċem – Il-Ħadd 11 ta’ Diċembru 2011

Skiet ta’ Alla u storbju tal-bniedem
Darba l-Beatu Ġwanni Pawlu II osserva li l-inkwiet tal-lum mhumiex biss il-gwerer, il-ġuħ u l-mard, imma s-silenzju ta’ Alla! Is-sema bħal donnu ngħalaq. Is-skiet ta’ Alla sar taqtgħu b’sikkina. Din hija traġedja serja għax jekk Alla waqa’ fil-muta jfisser li l-bniedem ukoll tilef il-kelma, jew jekk jipprova jiftaħ fommu imma billi kelmtu mhix mislufa minn Alla, hija kelma vojta!

Huwa fatt ukoll li fina u madwarna hawn ħafna storbju li jitfi l-vuċi t’Alla! Aktar mill-ħsejjes esterni, il-bniedem għandu diffikultà jisma’ lil Alla għax nieqes mis-skiet u t-trankwillità interjuri! L-istorbju fil-menti u l-qalb tal-bniedem tant itarrax li l-bniedem lanqas qed jisma’ lilu nnifsu!

Continue reading >>

Notification of the Ecclesiastical Tribunal of the Diocese of Gozo

Download Notification from link below

Ċirkulari ta’ Mons Isqof Mario Grech

Ċirkulari 21/2011

Ittra Ċirkulari tal-E.T. Mons. Mario Grech
Isqof ta’ Għawdex

Lir-Reverendi Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes u Superjuri Reliġjużi

DIRETTIVI DWAR INVESTITURI U ĊELEBRAZZJONIJIET
TA’ ORDNIJIET KAVALLERESKI

Billi ġejna mitluba biex il-Kurja f’Għawdex ikollha linji gwida ċari dwar x’għandha tkun ir-relazzjoni uffiċċjali tagħna bħala Knisja mal-Ordnijiet Kavallereski, ninfurmakom illi:

Continue reading >>

COMECE: EU should update its research policy on stem cells

EU should update its research policy on stem cells

COMECE Press 07/12/2011

Human embryonic stem cell research is no longer patentable in the EU, it is ethically problematic and therefore is not a consensual research field among Member States and EU citizens. Moreover, it offers less and less clinical promise. COMECE therefore calls on the EU to exclude human embryonic stem cell research from its upcoming research funding programme Horizon 2020 and to focus instead on the more innovative and promising field of alternative stem cell research.

Horizon 2020 is the EU’s new programme for research and innovation running from 2014 to 2020 with an €80 billion budget. This programme has to be welcomed as a major tool for promoting growth and innovation in the European Union. In the field of medical research, in particular, it may lead to innovative treatments for patients.

The European Commission recently presented a package of proposals for Horizon 2020. These proposals improve the current ethical framework by indicating some of the ethical principles which are applicable. Nevertheless, two of the most important principles are missing: protection of human dignity (Article 1, Charter of Fundamental Rights) and putting the interests and welfare of the human being before that of society or science (Article 2, Convention of Oviedo). Continue reading >>