Archive for February 9th, 2011

Imut Dun Angelo Buttigieg

TITĦABBAR IL-MEWT TA’ DUN ANGELO BUTTIGIEG

B’niket inħabbru l-mewt ta’ Dun Angelo Buttigieg, mill-Qala. Dun Anġ miet illejla, 9 ta’ Frar 2011 fis-sala ġerjatrika tal-Isptar Ġenerali fejn kien residenti. Dun Anġ twieled fl-20 ta’ Ġunju 1929. Huwa ġie ordnat saċerdot fid-9 ta’ April 1955.
 
Il-funeral tiegħu se jsir nhar is-Sibt li ġej, 12 ta’ Frar fil-knisja parrokkjali tal-Qala. Il-korteo funebri jitlaq fit-3.15p.m. mill-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex għal ħdejn l-iskola tal-Qala, fejn fit-3.30p.m. jiġi akkumpanjat mill-Banda tar-raħal għall-knisja parrokkjali. Mons Isqof Mario Grech imexxi l-konċelebrazzjoni praesente cadavere fl-4.00p.m.
 
Il-Mulej jilqgħu fid-Dar tiegħu tas-Sema. RIP

Imut Patri Serafin Borg, OSA

TITĦABBAR IL-MEWT TA’ PATRI SERAFIN BORG, OSA 
 

B’niket inħabbru l-mewt ta’ Patri Serafin Borg, Agostinjan mix-Xewkija, li miet ilbieraħ 8 ta’ Frar 2011 fl-għomor ta’ 78 sena.
 
Il-funeral tiegħu se jsir il-Ġimgħa 11 ta’ Frar fil-knisja tal-Patrijiet Agostinjani, fir-Rabat, Għawdex. Il-quddiesa tibda fl-4.00p.m. Fil-ħin ta’ qabel, il-fdalijiet ta’ Patri Serafin ser ikunu esposti għall-qima u t-talb pubbliku fl-Oratorju tal-Kunvent. 
 
Agħtih, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.