APPLIKAZZJONI GĦAL DĦUL FIL-FORM 1 FL-ISKEJJEL TAL-KNISJA F’GĦAWDEX

AVVIŻ
MIS-SEMINARJU MINURI U MILL-ISKOLA SEKONDARJA TAL-KONSERVATORJU TAL-ISQOF TAD-DJOĊESI  T’GĦAWDEX

Il-ġenituri/kustodji tal-Istudenti ta’ Year 6 illi:-
a. jattendu fl-iskejjel Primarji tal-Knisja f’Għawdex; jew
b. jattendu fl-iskejjel Primarji tal-Gvern f’Għawdex imma li huma:
    i. subien li ħuthom jattendu fis-Seminarju jew bniet li ħuthom jattendu fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof;
    ii. subien li xi ġenitur tagħhom jaħdem/taħdem fis-Seminarju Minuri jew bniet li xi ġenitur tagħhom jaħdem/taħdem fil-Konservatorju tal-Isqof
huma mitluba jirreġistraw lil uliedhom għad-Dħul fl-Ewwel Klassi tas-Seminarju Minuri u tal-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof nhar l-Erbgħa u l-Ħamis, 2 u 3 ta’ Frar mid-9:00 a.m. sal-11.30 a.m. 
 
L-applikazzjonijiet għat-tfal subien jimtlew fis-Seminarju Minuri waqt li għat-tfal bniet jimtlew fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof (dħul mill-parking tal-Isptar Ġenerali t’Għawdex). Min japplika mitlub jieħu miegħu:

i. Ċertifikat oriġinali tal-Magħmudija (jew tat-Twelid) tat-tifel/tifla
ii. kif ukoll żewġ ritratti tiegħu/tagħha.
iii. Tkun mitluba wkoll il-Karta tal-Identita’ tal-Ġenituri.

It-tfal iridu jkunu mwielda bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru 2000.  Isir ħlas ta’ €10 mal-applikazzjoni.

Aktar ’il quddiem, fil-każ li jkun għad fadal postijiet vaganti fis-Seminarju Minuri t’Għawdex jew fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof, toħroġ applikazzjoni oħra għal dawk li jattendu fil-Year 6 fl-Iskejjel Primarji tal-Gvern f’Għawdex.

0 Responses to “APPLIKAZZJONI GĦAL DĦUL FIL-FORM 1 FL-ISKEJJEL TAL-KNISJA F’GĦAWDEX”


  1. No Comments

Leave a Reply