Titħabbar il-mewt tal-Kan Anton Buttigieg

B’niket inħabbru l-mewt tal-Kanonku Dekan Anton Buttigieg min-Nadur, Għawdex. Dun Anton miet illejla. Huwa twieled fl-1921. Propju lbieraħ Dun Anton iċċelebra għeluq id-90 sena tiegħu. Dun Anton ġie ordnat saċerdotfil-31 ta’ Mejju 1947.

Il-funeral tiegħu se jsir għada t-Tnejn 17 ta’ Jannar 2011. Il-quddiesa praesente cadavere ssir fl-4.30pm fil-Bażilika tan-Nadur, u titmexxa mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech.

Nitolbu lill-Mulej jagħtih il-premju tas-Sema. RIP.

0 Responses to “Titħabbar il-mewt tal-Kan Anton Buttigieg”


  1. No Comments

Leave a Reply