Archive for October, 2010

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Novembru 2010

logonewsheet.jpg

Niżżel in-newsheet ta’ Novembru 2010 mill-link ta’ hawn taħt

GĦAL ORDNI SOĊJALI AĦJAR
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ċelebrazzjoni ta’ Jum Għawdex
Knisja ta’ San Ġakbu, Rabat, Għawdex – Il-Ħamis 28 ta’ Ottubru 2010

Kristu bagħat lill-appostli biex ixandru l-Bxara t-Tajba li kellha tkun il-bażi ta’ ordni soċjali ġdid – mhux biss ikollna ordni soċjali konfessjonali, imma sistema li sserraħ fuq ordni etiku li jaqbel mad-dinjità tal-persuna.

Is-sehem tal-Knisja fil-progress soċjali tal-poplu

Bit-tkeċċija tal-Franċizi minn Għawdex fl-1798, l-Għawdxin taw bidu għal ordni soċjali ġdid. Il-fatt li dakinhar l-Għawdxin kienu taħt it-tmexxija tal-Arċipriet Saver Cassar mhux dettal bla tifsira. Dan ifisser li dakinhar ir-reliġjon Kattolika ma kienitx meqjusa bhala xkiel għall-progress soċjali tal-gżira.

Continue reading >>

GĦAL ORDNI SOĊJALI AĦJAR
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ċelebrazzjoni ta’ Jum Għawdex
Knisja ta’ San Ġakbu, Rabat, Għawdex – Il-Ħamis 28 ta’ Ottubru 2010

Kristu bagħat lill-appostli biex ixandru l-Bxara t-Tajba li kellha tkun il-bażi ta’ ordni soċjali ġdid – mhux biss ikollna ordni soċjali konfessjonali, imma sistema li sserraħ fuq ordni etiku li jaqbel mad-dinjità tal-persuna.

Is-sehem tal-Knisja fil-progress soċjali tal-poplu

Bit-tkeċċija tal-Franċizi minn Għawdex fl-1798, l-Għawdxin taw bidu għal ordni soċjali ġdid. Il-fatt li dakinhar l-Għawdxin kienu taħt it-tmexxija tal-Arċipriet Saver Cassar mhux dettal bla tifsira. Dan ifisser li dakinhar ir-reliġjon Kattolika ma kienitx meqjusa bhala xkiel għall-progress soċjali tal-gżira.

Continue reading >>

Gozo bishop surprised by Mgr Cauchi condition, urges prayer

Source: http://timesofmalta.com

The Bishop of Gozo, Mgr Mario Grech, has described his predecessor Mgr Nikol Cauchi as a father figure and a teacher for
the people of Gozo.

In brief comments this morning, Mgr Grech said that Mgr Cauchi’s hospitalisation yesterday was a shock and he was urging
the clergy and the people to pray for him.

He said that he had a long conversation with Mgr Cauchi last Sunday and he was still looking forward to projects which
he planned to carry out.

See comments in full on video above at

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20101028/local/gozo-bishop-surprised-by-mgr-cauchi-condition-urges-prayer
Mgr Cauchi, 81, was treated at the cardiac unit of Gozo General Hospital yesterday and transferred to Mater Dei Hospital
by helicopter this morning (see separate story).

His condition is critical but stable.

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20101028/local/gozo-bishop-surprised-by-mgr-cauchi-condition-urges-prayer

Nota tal-ET Mons Isqof Mario Grech lill-Poplu ta’ Alla f’Ghawdex

Gheziez,

Billi l-ET Mons Isqof Nikol Cauchi jinsab rikoverat l-isptar u l-kundizzjoni ta’ sahhtu hija kritika, nappella, b’sens ta’ dmir lejh li refa’ fuqu l-piz tat-tmexxija tal-Knisja f’Ghawdex ghal 38 sena, biex noffru talb herqan ghalih bl-intercessjoni tal-Madonna.

Ghalina s-sacerdoti, li hafna minna rcevejna l-ordinazzjoni sacerdotali bit-tqegħid ta’ jdejh, niltaqghu llejla fis-7.30pm fis-Seminarju biex naghmlu mument ta’ talb ghall-Isqof Cauchi.

Continue reading >>

Dun Michael Said maħtur Amministratur Parrokkjali tal-Parroċċa tal-Munxar

Nhar it-Tnejn, 11 ta’ Ottubru, Mons Isqof Mario Grech ħatar lil Dun Michael Said min-Nadur, Għawdex bħala Amministratur Parrokkjali tal-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu fil-Munxar.

Dun Michael Said twieled nhar it-8 ta’ Jannar 1973 minn Paul (L) u Mary Anne née Borg fir-Rabat, Għawdex. Ġie mgħammed fil-parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana. Irċieva s-sagramenti tal-Ewwel Tqarbina u tal-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa tan-Nadur.

Continue reading >>

Il-Familja u l-ħajja umana

Waqt l-omelija, fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sant’Ursula li saret illum [il-Ħamis 21 ta’ Ottubru 2010] fil-Katidral t’Għawdex, l-Isqof Mario Grech wassal dan il-messaġġ:

Wieħed japprezza li hawn bnedmin li tant iħobbu l-ħajja li jixtiequ jgħinu biex tintrebaħ l-infertilità. Ikun jagħmel dmiru meta l-bniedem jgħożż u jġib ’il quddiem il-ħajja; imma għax mhux sid il-ħajja, il-bniedem jista’ biss jilqa’ l-ħajja bħala don minn Alla. Il-ġenituri għandhom dritt għall-att li jista’ jwassal għat-tnissil tal-ulied, iżda l-ulied ma huma dritt ta’ ħadd.  Meta l-ulied isiru oġġett ta’ gratifikazzjoni personali, dan imur kontra d-dinjità umana tagħhom. Huwa għalhekk li l-att prokreattiv ma jistax jinfired mill-att unittiv tar-raġel u l-mara li, għax jinħabbu, ingħaqdu fiż-żwieg.

Continue reading >>

Nota Pastorali MILL-E.T. MONS. PAWL CREMONA O.P. Arċisqof ta’ Malta u MILL-E.T. MONS. MARIO GRECH Isqof ta’ Għawdex
FUQ IŻ-ŻWIEĠ, IL-FAMILJA U N-NISRANI QUDDIEM ĠESÙ

NOTA

PASTORALI

MILL-E.T. MONS. PAWL CREMONA O.P.

Arċisqof ta’ Malta

u

MILL-E.T. MONS. MARIO GRECH

Isqof ta’ Għawdex

FUQ

IŻ-ŻWIEĠ, IL-FAMILJA U N-NISRANI QUDDIEM ĠESÙ

Għeżież uliedna,
Iktar ma jgħaddi ż-żmien, iktar qed nindunaw kemm dak kollu li għamel il-Mulej meta kien fostna kien biex jgħin lilna nifhmu iktar il-pjan tiegħu. Il-Vanġelu nkiteb biex jurina min kien u x’għallem u x’għex Sidna Ġesù Kristu, iżda mhux biss. Permezz tad-dixxipli, u ta’ nies oħrajn u d-dubji tagħhom, huwa wriena t-tweġiba ta’ Ġesù quddiem dawn id-dubji biex nifhmu x’se tkun it-tweġiba ta’ Ġesù quddiem l-istess dubji tagħna f’kull żmien, anki llum.
Dan jgħodd f’kollox, iżda aħna xtaqna li napplikawh għad-diskussjoni li għaddejja bħalissa fuq iż-żwieġ u d-divorzju u l-effetti tad-divorzju. Nixtiequ nippreżentaw dan lill-Insara ħutna għar-riflessjoni tagħhom fil-fidi, iżda wkoll b’imħabba kbira noffruha lil dawk li qegħdin jippromwovu d-divorzju biex jifhmu kif aħna l-Insara, mill-fidi tagħna, inħarsu lejn din ir-realtà.

ĠESÙ, IŻ-ŻWIEĠ U D-DIVORZJU

Elfejn sena ilu kien hemm xi dixxipli li ġew għand Ġesù u għamlulu l-mistoqsija: “Jista’ wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa, tkun xi tkun?”

Continue reading >>