Archive for July, 2010

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Awwissu 2010

 logonewsheet.jpg

Niżżel in-newsheet ta’ Awwissu minn hawn:

L-IŻVILUPP PROPOST F’ĦONDOQ IR-RUMMIEN
OPINJONI TAL-KUMMISSJONI INTERDJOĊESANA AMBJENT

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent tixtieq toffri xi riflessjonijiet u tagħti l-opinjoni tagħha fuq l-iżvilupp propost ta’ marina, hotel u binjiet oħra f’Ħondoq ir-Rummien, limiti tal-Qala, Għawdex. Dan tixtieq tagħmlu għaliex tħoss li d-diskussjoni pubblika li qanqal u li għadu jqanqal dan l-iżvilupp propost, qed tindirizza prinċipji fundamentali u għazliet importanti li jeħtieg li nagħmlu bħala pajjiż li hu mpenjat fl-iżvilupp sostenibbli ta’ dawn il-gżejjer.
Din l-opinjoni u dawn ir-riflessjonijiet huma bbażati fuq l-informazzjoni tal-EIS  dwar il-proġett propost; ta’ rapporti oħra fosthom dawk ikkummissjonati mill-Kunsill Lokali tal-Qala (Ġunju 2010), kif ukoll fuq ħsibijiet u argumenti li l-Kummissjoni ippublikat fuq diversi temi relevanti matul dawn l-aħħar snin.

Niżżel l-Istqarrija għall-Istampa minn ħawn

Seminar għall-għalliema tal-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex
Artiklu fuq is-sit Taljan Tracce.it

 MALTA Il prof “competente” e il rischio di crescere

di Luisa Cogo

Sull’isola di Gozo, a pochi minuti di traghetto dalla Valletta: qui si sono dati appuntamento oltre cento insegnanti. Per tre giorni di confronto sulla sfida educativa e la proposta di don Giussani. Mettendo in comune certezze, ansie e tentativi Sul volo Air Malt, destinazione Valletta, tra i tanti che avevano come meta una bella vacanza sulle splendide spiagge maltesi o la frequenza di un corso di inglese in una delle numerose scuole di lingue, c’ero anch’io. Con tutt’altra prospettiva.

Mesi fa mi era arrivata la richiesta di organizzare una sessione di lavoro per un gruppo di insegnanti su Il rischio educativo di Luigi Giussani, analogamente a quanto già accaduto in vari Paesi (dal Kazakistan al Perù, dalla Thailandia al Paraguay, come già raccontato su Tracce.it), dopo che alcuni amici in Uganda avevano strutturato il Basic Training on The Risk of Education. La proposta educativa di Giussani si rivela sempre più efficace a ogni latitudine, e aumentano le richieste di conoscerla e praticarla. Tutto aveva avuto inizio tre anni fa, con la presentazione a Malta dell’edizione inglese de Il rischio educativo. Poi, nel tempo, il rapporto con gli amici maltesi Pauline e Robert Tufigno, con monsignor Mario Grech, vescovo di Gozo (trentamila abitanti, la splendida isola dell’arcipelago a venticinque minuti di traghetto da Malta), e con i responsabili delle scuole cattoliche locali, hanno permesso di mettere a punto l’idea.

Continue reading >>

Intervista tal-ġurnal Avvenire lil Mons Isqof Mario Grech

Niżżel l-intervista ma’ Mons Isqof Grech mill-link ta’ hawn

Proġett ta’ Dar Ġużeppa Debono fost l-istudenti jħalli l-frot


Nhar it-Tnejn 28 ta’ Ġunju 2010, l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech qassam lil xi studenti bniet Għawdxin ċertifikati għas-sehem tagħhom fil-programm Spiritual Adoption, imniedi minn Dar Ġużeppa Debono fl-aħħar sentejn bħala proġett pilota fl-iskola sekondarja tal-bniet tal-Konservatorju ta’ l-Isqof, ir-Rabat, Għawdex.

Numru sabiħ ta’ studenti li jinsabu fit-tielet sena tas-sekondarja ħadu sehem f’dawn il-“lezzjonijiet” speċjali tul is-sena skolastika li għadha kemm ġiet fi tmiemha, li fihom ġew imħeġġa japprezzaw iżjed il-valur tal-ħajja sa mit-tnissil billi jaddottaw “spiritwalment” tarbija li tkun għadha fil-ġuf, u waqt li jsegwu mill-qrib u jitgħallmu fuq il-proċess tat-tqala, jitolbu għat-tarbija “tagħhom” li jkunu tawha isem.
Continue reading >>

IL-FAMILJA BENNIENA TAL-VOKAZZJONI

Sintesi tal-omelija li għamel l-Isqof Mario Grech ilbieraħ il-Ħadd, 4 ta’ Lulju 2010 waqt pontifikal li qaddes fil-parroċċa tal-Għarb fl-okkażjoni tal-festa tal-Viżitazzjoni tal-Madonna lil Eliżabetta.

Waħda mill-isfidi li għandu l-bniedem illum hija li jipprova jagħraf u jimxi t-triq ta’ ħajtu  ma jaqbadx triq li ma tkunx triqtu. Miskin hu dak li jsib ruħu qed jagħmel xogħol li ma jkunx għal qalbu jew ma jkunx konvint mill-istat li jkun ħa! Biex ikun f’paċi miegħu nnifsu u jkun jista’ jipproduċi, il-bniedem ma jistax jiżbalja l-vokazzjoni tiegħu.

F’termini psikoloġiċi, wieħed ma jistax ma jkunx jaf lilu nnifsu. Huwa għandu janalizza x’inhuma l-inklinazzjonijiet naturali, ix-xewqat profondi u l-abilitajiet tiegħu biex imbagħad f’ħajtu jkun jista’ jagħmel għażliet ħalli jħossu mwettaq u realizzat. Hekk bl-għażliet partikulari li jagħmel huwa jkun qed iwieġeb għall-vokazzjoni tiegħu biex hu jkun hu u mhux dak li ħaddieħor jew iċ-ċirkustanzi jriduh li jkun. F’termini teoloġiċi, il-bniedem tal-fidi jemmen li Alla, għax ihobb lill-bniedem, għandu pjan individwali għal kull persuna. Alla jagħmel sejha lill-bniedem u dan jibqa’ fil-libertà jekk iweġibx jew le għal din il-vokazzjoni.

Continue reading >>

ILĦNA LI JAGĦTU DIREZZJONI

Sintesi tal-omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech waqt il-pontifikal tal-festa ta’ San Ġwann Battista, parroċċa tax-Xewkija, li saret nhar il-Ħadd, 27 ta’ Ġunju 2010.

Qed ngħixu fi żmien tal-immaġni u tal-kliem! Imma ħafna drabi la l-immaġni u anqas il-kliem ma jirriflettu r-realtà! Huma biss immaġni u kliem qarrieqa!

Inħoss li llum neqsin minn ilħna li jagħtu direzzjoni żgura, direzzjoni li tfittex u tħares il-ġid komuni. Billi hemm interessi personali qawwija u nibżgħu li jekk ngħidu s-sewwa nidhru koroh u hemm x’nitilfu, ħafna drabi nagħżlu li nibqgħu b’fommna mitbuq. L-omertà kull tant qed issir attitudni komda kemm għall-individwi kif ukoll għall-istituzzjonijiet. Qegħdin inbatu minn ċertu “mutiżmu” – għandna soċjetà li kultant tidher mbikkma.

Continue reading >>