Archive for January, 2010

Bullettin tal-Ħadd - 31 ta’ Jannar 2010

logobullettinsenasacerdotali.jpg

 

Bullettin ta’ 4 Ħadd matul is-Sena (Sena Ċ)

 

Ras ir-Randan (Obbligu ta’ Sawn u Astinenza)


Quddiesa ta’ Jum il-Morda - Parroċċa San Lawrenz


Is-17-il Jum Dinji tal-Morda


Solennita’ tan-Nawfra[ju ta’ San Pawl


Velja Djoċesana fil-parroċċa tal-Munxar fl-okkażjoni tal-1950 min-Nawfraġju ta’ San Pawl


Ġimgħa tal-Morda - Awareness Week


Jum il-Ħajja