The Maltese Herald - 4 ta’ Awwissu 2009

Fil-ħarġa ta’ 4 ta’ Awwissu ta’ The Maltese Herald, Charles Spiteri jikteb dwar laqgħa ta’ l-Emigranti ma’ Mons. Isqof Grech u dwar il-Kanonku Ġużeppi Cauchi li jingħata l-pussess ta’ Monsinjur.