Archive for May, 2009

L-Għażla tar-Rappreżantati fil-Parlament Ewropew
Messaġġ tal-Isqfijiet Maltin

Messaġġ tal-Isqfijiet Maltin “L-Għażla tar-Rappreżantatifil-Parlament Ewropew” fl-okkazzjoni tal-eleżżjonijiet għall-membri fil-Parlament Ewropew.

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Ġunju 2009

logonewsheet.jpg

F’din il-ħarġa

  • Tifkira tat-tieni anniverarju mill-kanonizzazjoni ta’ San Ġorġ Preca
  •  Bidu tas-Sena Saċerdotali 2009-2010
  •  Is-Sejħa tal-Madonna ta’ Pinu lil-Karmni Grima
  •  Għeluq is-Sena Pawlina
  •  Kalendarju Pastorali

Newsheet Ġunju 2009

MONS ISQOF MARIO GRECH JIĊĊELEBRA L-ĠUBLEW SAĊERDOTALI TAL-FIDDA

isqofmariogrech.jpg 

Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, illum, it-Tlieta, 26 ta’ Mejju, jagħlaq 25 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. Huwa ġie ordnat saċerdot fil-Katidral ta’ Għawdex mill-isqof Nikol Ġ Cauchi. Flimkien miegħu ġie ordnat saċerdot ukoll Mons Alfred Xuereb, illum assistent segretarju tal-QT il-Papa Benedittu XVI.
Dritt wara l-ordinazzjoni tiegħu Mons Grech intbagħat ikompli l-istudji  tiegħu fl-Università Pontifiċja Lateranensi u sussegwentement fl-Università Pontifiċja Angelicum. Hu għandu d-dottorat fid-Drittu Kanoniku. Lura Għawdex wara l-istudji tiegħu, Mons Grech ħadem fl-uffiċċji tat-Tribunal Ekkleżjastiku tad-Djoċesi ta’ Għawdex u tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Kien inħatar ukoll Vigarju Ġudizzjali tat-Tribunal f’Għawdex. Bħala saċerdot, il-ħidma pastorali tiegħu kienet marbuta mal-parroċċa ta’ Kerċem u mas-Santwarju tal-Madonnata’ Pinu. Qabel ġie maħtur isqof, Mons Grech kien kappillan tal-parroċċa ta’ Kerċem.
F’din l-okkażjoni tal-Ġublew Saċerdotali tiegħu l-Papa Benedittu stieden lill-isqof Mario Grech biex flimkien ma’ Mons Alfred Xuereb jikkonċelebraw miegħu quddiesa ta’ radd il-ħajr fil-kappella privata tal-Papa. Wara l-isqof Grech se jkun il-mistieden tal-Papa flimkien ma’ Mons Xuereb għall-pranzu.
Id-djoċesi ta’ Għawdex se tfakkar il-Ġublew saċerdotali tal-isqof Grech b’konċelebrazzjoni fil-Katidral ta’ Għawdex nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Ġunju 2009.
Matul din il-Ġimgħa Mons Isqof Mario Grech qed jieħu sehem fid-59 Assemblea Ġenerali tal-Konferenza Episkopali Taljana f’Ruma, fejn mistenni jagħmel intervent f’isem il-Konferenza Episkopali Maltija.

The Maltese Herald - 26 May 2009

The Maltese Herald Logo

Charles Spiteri fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta’ 26 ta’ Mejju 2009 jikteb artikli dwar :-L-Azzjoni Kattolika torganiza ċelebrazzjoni lill-Isqof Nikol Cauchi fl-okkażjoni f’għeluq it-80 sena tiegħu, xogħol ta’ Konservazzjoni u Restawr fil-paroċċa tax-Xagħra, Festa tal-Madonna ta’ Pompej filwaqt li Charmaine Craus tirraporta dwar id-diskors li għamel l-Isqof Mons. Mario Grech waqt konferenza bit-tema “Il-Futur fil-Familja”

FAMILJA, KUN DAK LI INT!
Diskors tal-Isqof Mario Grech fil-konferenza “Il-Futur tal-Familja”
Sala Robert Sammut, Floriana – 15 ta’ Mejju 2009

FAMILJA, KUN DAK LI INT!

Waħda mill-ikbar sfidi li għandha s-soċjetà tal-lum hija l-familja. Dan għaliex mill-għazliet li llum qegħdin nagħmlu dwar il-familja ser nikkontribwixxu jew fil-proċess ta’ ċivilizzazzjoni jew fil-proċess ta’ dekadenza tal-istess ċivilità. “Lo sviluppo armonioso e il progresso di un popolo dipendono in larga misura dalla capacità di investire sulla famiglia, quella vera, fondata sul matrimonio, che in nessun modo si può equiparare ad altre forme di aggregazione affettiva” (Giovanni Paolo II, 19 ottobre 2001)

Il-viżjoni ta’ familja li l-poplu tagħna hemm bżonn jiddeċidi li jħaddan, ser issawwar il-qafas għal dawk l-għażliet politiċi u inizjattivi leġiżlattivi li joffru lill-familja kontenuti preċiżi ta’ rwol soċjali, dmirijiet u valuri. Mingħajr din il-viżjoni, il-futur, mhux biss tal-familja imma wkoll tal-komunità, huwa mċajpar u dgħajjef ħafna għaliex ma jistax ikun hemm żvilupp sħiħ tal-persuna u tas-soċjetà. Fin-nuqqas ta’ definizjoni ċara ta’ x’inhi l-familja, ikun diffiċli ħafna li nġibu ’l quddiem il-kapital uman, soċjali u ċiviku tal-komunità.
Continue reading >>

The Maltese Herald - 19 ta’ Mejju 2009

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta Tlieta, 19 ta’ Mejju, charles Spiteri jikteb dwar iċ-ċelebrazzjoni li saret mis-Sorijiet Franġiskani biex titfakkar il-patruna tal-Knisja tal-Casa Madre,tberik tal-kampnar u qanpiena tas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja fir-Rabat u dwar ċelebrazzjonijiet li qed isiru fl-okkażjoni tal-75 sena mill-ftuħ tal-ewwel Oratorju F’Għawdex u tal-Kanonizazzjoni ta’ San Gwann Bosco .

Bullettin tal-Ħadd - 17 ta’ Mejju 2009

 bulletinlogo.jpg

Bullettin ta’ 6 Ħadd ta’ l-Għid (Sena B)

Bullettin tal-Ħadd - 10 ta’ Mejju 2009

bulletinlogo.jpg

Bullettin ta’ l-Ħames Hadd ta’ L-Għid (Sena B)