Archive for December, 2008

Matul ix-xahar ta’ Diċembru
Ktieb ġdid ta Mons. Nikol Ġ. Cauchi, Isqof Emeritu ta’ Għawdex
Lumen Christi Publications

milied.jpg

Ħafna jammettu li żmien il-Milied “inqabad” f’nofs polemika.  Min-naħa hemm dawk li għalihom kolloxjitqies li jagħmel parti mill-”ispirtu” ta’ dawn il-ġranet.  Min-naħa l-oħra ma jonqsux dawk li jsostnu li hemm ħafna x’wieħed inaddaf, jew aħjar x’għandu jkun dak li jagħti tifsira xierqa lit-twelid ta’ Kristu.

Dan ta’ l-aħħar hu nkluż fil-għan li qed joffrilna Mons. Isqof Cauchi fil-ktieb tiegħu f’ġabra ta’ 31 meditazzjoni mibnija fuq persunaġġi, xbiehat, figuri jew wegħdiet oħrajn meħudin mill-Antik Testment. Iservu ta qari spiritwali li fl-istess ħin jiġbru l-istorja sħiħa tas-salvazzjoni mifruxa fuq eluf ta’ snin.  Ilkoll f’rabta ma’ l-imwiegħed Messija waqt li joffru katekeżi biblika li twassa għall-milja taż-żmien fi Kristu, imma fuq kollox għat-tisħiħ tal-ħajja nisranija.

Continue reading >>

16 ta’ Diċembru 2008

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta 16 ta’ Diċembru, Charles Spiteri jirraporta dwar Betlehem f’Għajnsielem, Monument lil Franġisk Portelli, Pellegrinaġġ f’egħluq il-Ġublew tad-Dehriet u ħatra ta’ Rettur għall-Knisja ta’ Marsalforn

FIGHT POVERTY, BUILD PEACE
HOLY FATHER’S MESSAGE FOR WORLD DAY OF PEACE

benedict-xvi.jpgThe theme of the Holy Father’s Message for the World Day of Peace, which will be celebrated 1 January 2009, is “Fighting Poverty to Build Peace“.

The message was presented to the media by Cardinal Renato Martino, President of the Pontifical Council for Justice and Peace, today, 11 December 2008, during a Press Conference held at the Press Office of the Holy See, in Rome.

Benedict XVI’s Message, said Cardinal Martino, “returns to and develops the Message of John Paul II for the World Day of Peace 1993, which explained the reciprocal connections and conditions existing between poverty and peace”. This time the Holy Father “shows us how peace and the fight against poverty intersect: a given that constitutes one of the most stimulating assumptions, giving a proper cultural, social, and political focus to the complex themes tied to the achievement of peace in our day, which is characterized by the phenomenon of globalization”.

Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 14 ta’ Diċembru 2008

bulletinlogo.jpg 

Bullettin ta’ 3 Ħadd ta’ l-Avvent (Sena B)

Messagg by HL Mario Grech, Bishop of Gozo at MIA on 11th December 2008

The ‘Light of Peace’, a candle lit in Bethlehem, was brought to Malta yesterday afternoon as a reminder of seasonal peace and of the deeper meaning of Christmas. The candle was brought to Malta on the initiative of Malta International Airport, continuing a 22-year-Austrian tradition initiated by ORF Austrian Television in Upper Austria as a relief project for handicapped people.
The Light of Peace was today presented to President Eddie Fenech Adami and to Gozo Bishop Mario Grech who blessed the new MIA chapel.
 
On this occasion, Bishop Mario Grech delivered a message.

RESPECT OF HUMAN RIGHTS IS ESSENTIAL FOR PEACE

Messagg by HL Mario Grech, Bishop of Gozo
Malta International Airport
Thursday, 11th December 2008

When the promotion of the dignity of the person is the guiding principle and when the search of the common good is the overriding commitment, then solid and lasting foundations for building peace are laid. But when human rights are ignored and when the pursuit of individual or group interests  unjustly prevail over the common good, then the seeds of disorder are inevitably sown.

Continue reading >>

IL-PERSUNI B’DIŻABILITÀ FIL-KOMUNITÀ
Messaġġ ta’ Mons Isqof Mario Grech

IL-PERSUNI B’DIŻABILITÀ FIL-KOMUNITÀ
Seminar dwar il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
Sala tal-Ministeru għal Għawdex – Il-Ġimgħa, 5 ta’ Diċembru 2008

F’Seminar li sar nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Diċembru 2008  fis-sala tal-Ministeru għal Għawdex, organizzat mill-Federazzjoni Għawdxija Persuni b’Diżabilità dwar il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità, Mons Mario Grech, Isqof t’Għawdex wassal dan il-messaġġ:

“Anke jekk is-soċjetà għad trid tagħmel aktar passi ’l quddiem biex tagħraf u timplimenta d-drittijiet tal-persuni b’diżabilità, wasal iż-żmien li naħdmu aktar biex ikollna xibka ta’ relazzjonijiet fejn il-persuni kollha, il-persuni b’diżabilità inklużi, iħossuhom membri tal-istess komunità.

Continue reading >>

9 ta’ Diċembru 2008

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta 9 ta’ Diċembru 2008, Charles Spiteri jikteb dwar ir-restawr tal-kampnar tas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja u dwar il-Manifestazzjoni tal-Festa ta’ Kristu Re` f’Għawdex

Liż-Żgħażagħ Għawdxin li jistudjaw/jaħdmu Malta

Logo KDZGħada t-Tlieta, 9 ta’ Novembru, iil-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ se torganizza laqgħa oħra għaż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta. Il-laqgħa ssir fil-Kappella tal-Universita’ u tibda fis-7.15p.m. It-topic li se jiġi diskuss hu l-Abort. Ikollna magħna lil Fr Ray Pace u xi persuni oħra. Nistednukom tiġu u tmexxu l-kelma fost sħabkom l-Għawdxin.