Archive for December, 2008

Il-Grazzja fl-ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

Il-Moviment Gradwati Għawdxin jistieden lill-gradwati u l-membri tal-professjonijiet kollha (anki koppji) għall-Quddiesa tal-ewwel Ġimgħa tax-Xahar fit-2 ta’ Jannar, ċelebrata minn Dun Renato Borg.

Bħas-soltu ssir fil-knisja ta’ Santu Wistin (Victoria) fit-8.30 pm - ħin tard fl-għaxija biex jippermettilhom jaħtfu din l-opportunita’ u jsegwu omelija speċifikament  għalihom.  Fl-iskema ta’ temi magħżula għal din is-Sena Pawlina mill-Isqof Nikol Cauchi meħuda mit-tagħlim li ħallielna San Pawl, din id-darba jmiss “Il-ħajja tal-Grazzja”. L-ispunt hu l-versett  “Ngħix, imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu” (ittra lill-Galatin 2:20).

Mit-8.15 ikun hemm il-possibilta’ tal-Qrar.

Continue reading >>

Jannar 2009

logonewsheet.jpg

 

Niżżel in-newsheet ta’ Jannar 2009  minn hawn

Bullettin tal-Ħadd - 28 ta’ Diċembru 2008

 bulletinlogo.jpg

Bullettin fil-Festa tal-Familja Mqaddsa (Sena B)

Il-Milied it-Tajjeb

christmas.jpg

Il-Milied it-Tajjeb
Merry Christmas
Buon Natale
Joyeux Noël
Fröhliche Weihnachten
Feliz Navidad
Felicem Diem Nativitatis Christi
Feliz Natal

Bullettin tal-Ħadd - 21 ta’ Diċembru 2008

bulletinlogo.jpg

Bullettin ta’ 4 Ħadd ta’ L-Avvent (Sena B)

MASSES IN ENGLISH AT THE SACRED HEART SEMINARY

 escc-gozo.jpg

Wednesday, December 24th - Christmas Eve: Mass starts at 23.30 followed by refreshments.

Thursday, December 25th - Christmas Day: Mass at 10.00 followed by refreshments.

Sunday, December 28th - Feast of the Holy Family: Mass at 10.00.

Thursday, January 1st, 2009 - Feast of Mary Mother of God: Mass at 10.00.

A car park will be available, on Sundays and feast days, opposite the Seminary.

Imut il-Kanonku Joe Mejlak

Fr. Joe MejlakIllum (il-Ħamis 18 ta’ Diċembru 2008) tħabbret il-mewt għall-għarrieda tal-Kanonku Joe Mejlak.
Il-Kanonku Joe Mejlak twieled ir-Rabat, Għawdex fil-15 t’Ottubru 1944. Huwa ħa l-istudju tiegħu fl-iskola primarja tal-Gvern, fil-Liċeo t’Għawdex. Fl-1967 ġie aċċettat is-Seminarju biex seta’ jieħu l-edukazzjoni u l-formazzjoni saċerdotali, u ġie ordnat saċerdot fit-23 ta’ Ġunju 1973. F’Lulju 1978 huwa nħatar kanonku tal-Kolleġġjata Bażilika ta’ San Ġorġ. F’Ottubru tal-istess sena, il-Kanonku Mejlak daħal jgħallem il-Malti, l-Ingliż u l-Franċiż fl-iskola sekondarja tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, fejn dam sal-1999. F’Lulju tal-1987 huwa nħatar segretarju tal-Kummissjoni Familja u Żgħażagħ fil-Kurja t’Għawdex, fejn dam jaħdem sal-1999. Huwa serva wkoll bħala Kanċellier fit-Tribunal taż-Żwiġijiet f’Għawdex. Il-ħidma pastorali tiegħu wettaqha fid-diversi parroċċi t’Għawdex. Għal żmien twil kien direttur spiritwali fil-Leġjun ta’ Marija u Assistent Ekkleżjastiku fl-Azzjoni Kattolika. Il-Kanonku Mejlaq kien awtur ta’ diversi kotba tal-poeżiji u drammi għall-palk u għar-radju.

Il-funeral tiegħu se jsir għada, il-Ġimgħa, 19 ta’ diċembru 2008 fil-Bażilika ta’ San Ġorġ. Il-quddiesa tal-funeral, li se titmexxa mill-Isqof Mario Grech, tibda fit-3.30p.m.

RIP

IR-RESPONSABILITÀ U L-ARTI TAT-TMEXXIJA

Messaġġ li Mons Isqof Mario Grech għamel nhar il-Ħadd, 7 ta’ Diċembru 2008 fil-preżenza tal-Prim Ministru Dr Lawrence Gonzi, li inawgura wirja tal-arti fil-Banca Giuratale,Victoria, fl-okkażjoni tal-15-il sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali.

“Napprezza li għażiltu li tistednuni għal din iċ-ċerimonja li tfakkar il-15-il sena tal-Kunsilli Lokali. Għax meta qed tistiednu “ministru t’Alla”, ifisser li intom tħossu l-bżonn ta’ Alla fit-twettiq tal-uffiċċju tagħkom bħala “gvern lokali”. Kif fissirna fl-aħħar żittra Pastorali, “Alla jrid ikun sieħeb fl-istorja tagħna, altrimenti mingħajru nitgerfxu”. F’kull qasam tal-ħajja ma jistax ikun hemm serħan ir-ras mit-tmexxija jekk Alla jkun inwarrab.

It-tmexxija tal-kollettività hija responsabilità u arti. Artist tajjeb ikun imżejjen b’sens ta’ kreattività biex joħloq il-ġdid, huwa kapaċi juża teknika kemm qadima kif ukoll ġdida, u għandu ħila jħallat bil-qies kuluri diversi ħalli joħroġ il-ġmiel. Dawn huma tliet kwalitajiet li jixirqu lil min ġie afdat bir-responsabilità ta’ tmexxija, bħalma huma s-Sindki u l-Kunsilliera.

Continue reading >>