Archive for November, 2008

Tħabbira Avvent Sena B

Kontenut: PowerPoint li juri t-tifsira tal-Avvent u anke t-tema tal-qari tal-Hdud.

Awtur: Parroċċa Santa Marija, Katidral

Format
: PowerPoint

Niżżel: Thabbira Avvent Sena B

ĠIE F’DARNA U LQAJNIEH
Ittra Pastorali
Avvent 2008

Verżjoni PDF
englishver.jpeg English Version

Audio Version

ITTRA PASTORALI
MILL-E.T. MONS. PAWL CREMONA O.P.  Arċisqof ta’ Malta
u
MILL-E.T. MONS. MARIO GRECH Isqof ta’ Għawdex
AVVENT 2008

ĠIE F’DARNA U LQAJNIEH

Għeżież ħutna fis-Saċerdozju Ministerjali, fil-Ħajja Konsagrata u ħutna fil-Magħmudija.

Din hija l-ewwel darba li ħsibna niktbulkom Ittra għal dan iż-żmien tal-Avvent għax inħossu li dan hu żmien matul is-sena importanti ħafna għall-komunità  Nisranija. Hu żmien ta’ tħejjija u sahra, imma hu wkoll żmien meta l-Kelma ta’ Alla faċli iżjed tintilef fil-ħafna attivitajiet li l-festi jġibu magħhom. Il-Milied għalina l-insara jibqa’ ġrajja unika. It-twelid tal-MulejĠesù  nemmnu li biddel l-istorja tal-umanità  għaliex f’Betlem Alla wriena kemm investa fina u kemm jemmen fil-bniedem.

Continue reading >>

Sussidju Avvent 2008

susidjuavvent2008.jpg

Sussidju:Il-Misteru moħbi ta’ Alla ġie rivelat fi Kristu - Avvent 2008

X’fih dan is-sussidju mħejji mid-Djoċesi ta’ Għawdex:

1.    L-Ikona tal-Avvent          

2.    Tħabbira tal-Avvent    

3.    L-ispirtu tal-Avvent fit-Tagħlim ta’ San Pawl

4.    Il-qari tal-Ħdud tal-Avvent   

5.    Lectio Divina tal-Vanġelu tal-Ħdud tal-Avvent

6.    Għajnuna għall-Omelija tal-Ħdud tal-Avvent

7.    Novena tal-Milied               

8.    Priedka tat-Tifel fil-Lejl tal-Milied      

9.    Ċelebrazzjoni penitenzjali għall-adolexxenti       

10. Notamenti u direttivi kif wieħed jista’ jgħix iż-żmien tal-Avvent u tal-Milied                        

Jum il-Volontarjat


Laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani (Ċentru Ragħaj it-Tajjeb)

Ċentru Ragħaj it-Tajjeb - 8.30am

Jum Internazzjonali tal-Persuni b’Diżabilita’ (NU)


Bullettin tal-Ħadd - 30 ta’ Novembru 2008

Bullettin ta’ 1 Ħadd matul ta’ l-Avvent (Sena B)

No patent for human embryonic stem cells:
A sensible decision and a good signal

comece_kopf.gif

 

Press release – Thursday 27 November 2008

Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community

No patent for human embryonic stem cells:

A sensible decision and a good signal

The Secretary General of COMECE Fr Piotr Mazurkiewicz welcomes the decision made public today by the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (EPO). “Obtaining a patent for embryonic stem cells goes against European patent law. This confirmation by the European Patent Office is a sensible decision and an important signal towards the protection of human embryos”.

European patent law prohibits the patenting of human stem cell cultures whose preparation necessarily involves the destruction of human embryos. This is the decision reached by the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (EPO) in its ruling from 25 November in appeal proceedings on the WARF/Thomson stem cell patent application. This application concerned a method for obtaining embryonic stem cell cultures from primates, including humans.

Continue reading >>