Ottubru 2008

apostelshipofprayerlogo.jpgIntenzjoni Ġenerali
Biex is-Sinodu ta’ l-Isqfijiet iżid fina l-impenn li nħabbru l-verità tal-Fidi, f’għaqda mal-Knisja kollha.

Intenzjoni Missjunarja
Biex kull komunità nisranija tħoss il-bżonn li tagħti s-sehem tagħha fil-missjoni universali tal-Knisja bit-talb, bis-sagrifiċċju u b’għajnuna konkreta.

Intenzjoni tal-Isqfijiet
Għall-għalliema fl-iskejjel kollha biex l-Ispirtu s-Santu jieqaf magħhom fil-ħidma delikata ma’ wliedna