Archive for September, 2008

30 ta’ Settembru 2008

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa tal-Maltese Herald ta’ 30 ta’ Settembru 2008 Charles Spiteri jikteb dwar

  • Tmiem il-klabb tas-sajf li ġie organizzat mill-Oratorju Don Bosco

  • Xogħol ta’ restawr fil-knisja Kolleġġjata u Bażilika tax-Xagħra

  • Abbatini Għawdxin fil-Vatikan

  • Lapida ta’ tifkira tal-miġja ta’ Santa Marija fix-Xagħra

Niżżel il-paġna dwar Għawdex minn hawn

Missjoni Djoċesana Għawdex 2008-2009

PowerPoint Presentation
Kalendarju Missjoni Djoċesana
Tagħrif dwar il-Missjoni Djoċesana

A. Introduzzjoni

Wara riflessjoni fuq il-Kelma ta’ Alla, kif ukoll fuq is-sitwazzjoni reliġjuża tad-djoċesi, l-Isqof flimkien mal-equipe pastorali, il-Kulleġġ tal-Kappillani, eċċ, ħaseb biex fl-okkażjoni tas-Sena Pawlina iniedi Missjoni Djoċesana.

B. L-Iskop

a. Biex l-insara tal-gzira, ikollhom l-opportunità li jerġgħu jgħixu l-ġrajja tax-xandir tal-Aħbar it-Tajba mwassla minn Pawlu.
b. Biex jerġgħu jagħrfu s-sbuħija tal-ħajja tad-dixxipli ta’ Ġesù.
c. Biex jerġgħu jagħżlu b’konsapevolezza u rieda li jħobbu lil Ġesu’, jieħdu sehem aktar attiv fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u jkomplu l-formazzjoni nisranija tagħhom.

Continue reading >>

L-ARĊISQOF SE JIEĦU SEHEM FL-ASSEMBLEA TA’ L-ISQFIJIET EWROPEJ U S-SINODU TA’ L-ISQFIJIET

Mons. Arċisqof Pawl Cremona O.P. għada, it-Tlieta, 30 ta’ Settembru 2008, se jmur l-Ungerija fejn se jingħaqad mal-Presidenti tal-Konferenzi Episkopali ta’ l-Ewropa għal Assemblea Plenarja tal-Kunsill tagħhom (CCEE) li se ssir f’Budapest, mit-30 ta’ Settembru sat-3 ta’ Ottubru 2008.  Minnufih wara l-Assemblea fl-Ungerija, Mons. Arċisqof imur Ruma fejn se jieħu sehem f’Sinodu ta’ l-Isqfijiet.

Niżżel il-komunikat għall-media (maħruġ mill-Uffiċċju Stampa, Kurja Arċisqof, Malta)

Ottubru 2008

logonewsheet.jpg

Fil-ħarġa ta’ Ottubru nsibu dettalji dwar il-ftuħ solenni tal-Missjoni Djoċesana, ftuħ tas-sena soċjali tal-Azzjoni Katolika u l-kalendarju pastorali għal dan ix-xahar.

SEMINAR TAL-KAPPILLANI GĦAWDXIN

pressreleaselogo.jpgMit-Tlieta sal-Ħamis ta’ din il-ġimgħa (23-25 ta’ Settembru 2008) il-Kappillani tad-Djoċesi ta’ Għawdex,  flimkien mal-Isqof Mario Grech u s-Segretarju Pastorali, qed jieħdu sehem f’seminar residenzjali annwali bħala parti mill-formazzjoni kontinwata tagħhom.

Matul dan is-seminar qed isiru riflessjonijiet u eżerċizzi dwar attitudnijiet u stili ta’ tmexxija, bil-għan li dan jgħinhom fit-twettiq tal-ministeru pastorali tagħhom.

Is-seminar, li qed jinżamm għand is-Sorijiet tas-Saint Joseph, qed jitmexxa minn Fr Alfred Darmanin S.J.

SERVIZZ TAL-ABBATINI FIL-VATIKAN - SAJF 2009

piccoloclero.jpg1.    Jistgħu japplikaw l-Abbatini li twieldu bejn l-1995 u 1997 u li qatt ma għamlu l-imsemmi servizz liturġiku f’San Pietru.
2.    Wieħed irid ikun ilu Abbati ta’ l-inqas sitt xhur, li tulhom ikun attenda għal-laqgħat u għas-servizzi liturġiċi u jkollu mġiba tajba fil-Knisja u barra.
3.    Din is-sena għandhom jintgħażlu erba’ abbatini minn Għawdex. Jekk aktar minn Abbati wieħed li jservi fl-istess parroċċa jgħaddi mill-eżami, jintgħazel biss min iġib l-iżjed marki. L-Abbati li jitħalla barra minħabba f’hekk, is-sena ta’ wara hu obbligat għal-laqgħat ta’ tħejjija.
4.    L-Abbati jrid jattendi għal-laqgħat li jsiru bi tħejjija u jġib ruħu sew. Min ifalli żewġ laqgħat bla raġuni valida jitqies li ma jridx ikompli t-tħejjija.

Continue reading >>

Leħen is-Sewwa - 80 SENA TA’ ĠURNALIŻMU KATTOLIKU

lehen80sena01.jpg

English Version

Mons. Arċisqof Pawl Cremona O.P., nhar l-Erbgħa 24 ta’ Settembru 2008, fis-6.30 p.m se jmexxi Quddiesa Konċelebrata ta’ Radd il-Ħajr fil-knisja parrokkjali ta’ San Publju, Floriana, fl-okkażjoni ta’ għeluq it-80 sena ta’ Ġurnaliżmu Kattoliku ta’ Leħen is-Sewwa.
Wara l-introduzzjoni tal-libertà tal-istampa f’Malta fl-1839, fix-xena lokali dehru diversi ġurnali ispirati mill-ideali Nsara kemm bit-Taljan kif ukoll bil-Malti. Iżda minħabba raġuni jew oħra, dawn ma tantx kellhom ħajja twila.
Continue reading >>

IL-MAGĦMUDIJA FIT-TAGĦLIM TA’ SAN PAWL
Katekezi fuq San Pawl Nru. 4

sena-pawlina-logo.jpg

 

Fl-okkażżjoni tas-Sena Pawlina, d-Djoċesi ta’ Għawdex qed toħrog sensiela ta’ Katekezi fuq San Pawl.  F’din il-ħarġa nsibu katekezi fuq il-Magħmudija fit-tagħlim ta’ San Pawl

 

Niżżel il-Katekezi