Settembru 2008

Il-fehmiet ta’ l-Apostolat tat-Talb  għall Settembru 2008

apostelshipofprayerlogo.jpgIntenzjoni Ġenerali

Biex kull min hu mġiegħel iħalli pajjiżu minħabba l-gwerra jew l-oppressjoni jsib l-insara lesti jiddefendu u jipproteġu d-drittijiet tiegħu.

Intenzjoni Missjunarja
Sabiex il-familji nsara, fidili għas-sagrament taż-żwieġ, ikabbru fis-soċjetà l-valuri ta’ l-imħabba u s-solidarjetà.

Intenzjoni tal-Isqfijiet
Biex l-operaturi pastorali fil-parroċċi jimtlew bl-entużjażmu biex jibdew sena oħra ta’ apostolat.