Archive for August, 2008

Rector of Ta’ Pinu National Sanctuary to deliver speech at 22nd Mariological International Congress

mariancongress.jpgFr. Gerard Buhagiar, Rector of Ta’ Pinu National Sanctuary, will be one of the speakers at the 22nd Mariological Marian International Congress being held Lourdes.

This Congress is being held between 4th and 8th September as part of the festivities to mark the 150 anniversary from the apparition of the Blessed Virgin Mary in Lourdes.  The Congress theme is “The apparitions of the Blessed Virgin Mary. In history, faith and theology”.  Fr Buhagiar’s speech is entitled “The message of the Shrine of Ta’ Pinu in Malta” and will be delivered on the 6th September.

Download full program from here

Settembru 2008

Il-fehmiet ta’ l-Apostolat tat-Talb  għall Settembru 2008

apostelshipofprayerlogo.jpgIntenzjoni Ġenerali

Biex kull min hu mġiegħel iħalli pajjiżu minħabba l-gwerra jew l-oppressjoni jsib l-insara lesti jiddefendu u jipproteġu d-drittijiet tiegħu.

Intenzjoni Missjunarja
Sabiex il-familji nsara, fidili għas-sagrament taż-żwieġ, ikabbru fis-soċjetà l-valuri ta’ l-imħabba u s-solidarjetà.

Intenzjoni tal-Isqfijiet
Biex l-operaturi pastorali fil-parroċċi jimtlew bl-entużjażmu biex jibdew sena oħra ta’ apostolat.

IL-FAMILJA ‘GYMNASIUM’ U SKOLA TAL-IMĦABBA

Nhar il-Ħamis li għadda, 28 t’Awwissu 2008, l-Isqof Mario Grech kien mistieden jieħu sehem fil-festa ta’ San Ġiljan, Malta li tiġi ċċelebrata fil-parroċċa ddedikata lill-istess qaddis. Waqt il-quddiesa, l-Isqof Grech għamel din l-omelija (siltiet):

“Kull bniedem għandu bżonn li jkun maħbub u jħobb. Imma minkejja dan il-bżonn naturali, nosservaw ħafna diżordni fil-ħajja personali, familjari, u soċjali.

Continue reading >>

Bullettin tal-Ħadd - 31 ta’ Awwissu 2008

bulletinlogo.jpg

Bullettin ta’ 22 Ħadd matul is-sena (Sena A)

Niżżel il-Bullettin minn din il-link

Stqarrija tal-Konferenza Episkopali dwar it-Tarzna

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-ġejjieni tat-Tarzna u l-ħaddiema tagħha.

Nizzel l-isqarrija min hawn

“Pawlu – X’wiċċ kellu?!”
Konferenza dwar l-Ikonografija ta’ San Pawl

ikonasanpawl.jpg

 

Fl-okkażjoni tas-Sena Pawlina, se ssir taħdita dwar kif żviluppat l-ikonografija ta’ San Pawl mill-ewwel żminijiet tal-Knisja sal-lum.

It-taħdita se ssir minn Fr Gino Gauci, Lecturer fl-Università ta’ Malta, fis-Sala tal-Konferenzi ta’ Santu Wistin, Rabat, Għawdex, nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Settembru 2008, fis-6.30p.m.

Settembru 2008

logonewsheet.jpg

Niżżel in-newsheet ta’ Settembru

26 ta’ Awwissu 2008

The Maltese Herald Logo

Fil-paġna dwar Għawdex fil-ħarga ta’ The Maltese Herald , 26 ta’ Awwissu, Charles Spiteri jirraporta dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-festa ta’ Santa Marija ġewwa Għawdex