Awissu 2008

apostelshipofprayerlogo.jpgIntenzjoni Ġenerali
Biex il-familja umana tirrispetta l-pjan ta’ Alla għad-dinja u tagħraf il-ħolqien bħala rigal ta’ Alla għalina.

Intenzjoni Missjunarja
Biex il-poplu kollu ta’ Alla jitħeġġeġ ħalli jwieġeb kif imiss għas-sejħa li għandu għall-qdusija u għall-missjoni.

Intenzjoni tal-Isqfijiet
Biex l-anzjani u dawk li jinsabu weħidhom isibu min ikun ġeneruż magħhom u ma jkunux imwarba.