Mejju 2008

apostelshipofprayerlogo.jpgIntenzjoni Ġenerali
Ħalli l-insara jagħrfu jinqdew bil-letteratura, l-arti u l-“mass media” biex jiddefendu u jippromwovu l-valuri tal-persuna umana.

Intenzjoni Missjunarja
Biex il-Verġni Marija turi t-triq ta’ Kristu lill-missjunarji kif kienet tagħmel ma’ l-Appostli.

Intenzjoni tal-Isqfijiet
Biex il-familji tagħna japprezzaw il-valur tat-talb flimkien, speċjalment it-talba tar-Rużarju.