L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

Djoċesi ta’ Għawdex
Moviment Gradwati Għawdxin
Kurja Veskovili
Triq ir-Repubblika
Victoria
 
Media Release
  

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

Il-Moviment Gradwati Għawdxin jistieden lill-gradwati u l-membri tal-professjonijiet kollha (anki koppji) għall-Quddiesa ta’ l-Ewwel Ġimgha tax-Xahar fit-2 ta’ Mejju.
 
Bħas-soltu ssir fil-knisja ta’ Santu Wistin (Victoria) fit-8.30 pm - ħin tard fl-għaxija biex jippermettilhom jaħtfu din l-opportunità u jsegwu omelija speċifikament  għalihom.  Mit-8.15 ikun hemm il-possibiltà tal-Qrar.

First Friday Call for Gozo Professionals
 
The Gozitan Graduates Movement invites graduates and members of all professions in Gozo (including couples) for First Friday Mass on 2nd May .
 
As usual, this will be at St Augustine’s church (Victoria) at 8.30 pm - a late enough evening time to help them accept this opportunity  and get to hear a homily especially directed at them. The sacrament of Reconciliation will be available from 8.15.