April 2008

apostelshipofprayerlogo.jpgIntenzjoni Ġenerali
Biex l-insara ma jaqtgħux qalbhom iħabbru bix-xiehda ta’ ħajjithom li l-Qawmien mill-mewt tal-Mulej huwa għajn ta’ tama u paċi.

Intenzjoni Missjunarja
Biex dawk li qed iħejju ruħhom għas-saċerdozju fil-missjonijiet jirċievu formazzjoni kulturali u spiritwali xierqa, li tgħinhom jevanġelizzaw il-pajjiżi tagħhom.

Intenzjoni tal-Isqfijiet
Għall-parrini ta’ dawk li ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma ta’ l-Isqof biex jidħlu għal din ir-responsabilità bl-akbar ħeġġa spiritwali.