“XI TRIDU?” “X’QEGĦDIN TFITTXU?”
Ittra Pastorali - Randan 2008

ITTRA PASTORALI

MILL-E.T. MONS. PAWL CREMONA O.P.

Arċisqof ta’ Malta

u

MILL-E.T. MONS MARIO GRECH

Isqof ta’ Għawdex

RANDAN 2008

Pastoral Letter - Lent 2008