Quddiesa għall-miżżewġin

Fl-okkażjoni tal-125 sena mis-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu, ser issir quddiesa fis-Santwarju Ta’ Pinu li għaliha huma mistiedna l-koppji miżżewġa. F’din il-quddiesa jiġġeddu il-Wegħdiet taż-Żwieg u ssir Talba speċjali fejn il-familji preżenti jitqiegħdu taħt il-protezzjoni tal-Madonna Ta’ Pinu. Din iċ-ċelebrazjoni qed issir fit-Tifkira popolari tat-Tieġ tal-Madonna. Il-quddiesa ser tkun nhar is-Sibt 26 ta’ Jannar 2008 fis-6.30p.m.