Archive for January, 2008

President ġdid tal-Kummisjoni ‘Il-Knisja t’Malta u fl-Ewropa’

Il-Konferenza ta’ l-Isqfijiet Maltin ħatret lil Mons. Joseph Farrugia bhala President tal-Kummissjoni ‘Il-Knisja f’Malta u fl-Ewropa’.

Ara l-media release minn hawn

Tagħrif dwar il-Kummissjoni ‘Il-Knisja f’Malta u fl-Ewropa’

Information about Mgr Joseph Farrugia

Frar 2008

popeandmission.jpgIntenzjoni Ġenerali
Biex il-persuni b’diżabiltà mentali ma jkunux emarġinati, iżda jsibu r-rispett u l-għajnuna meħtieġa.

Intenzjoni Missjunarja
Biex l-Istituti ta’ ħajja Konsagrata fil-missjonijiet, b’qalb kbira, jagħtu xiehda u jħabbru ’l Kristu sat-truf  ta’ l-art

 

ordination.jpgIntenzjoni tal-Isqfijiet
Biex dawk li jħossu lill-Mulej isejħilhom għas-saċerdozju jew ħajja kkonsagrata jkollhom il-kuraġġ igħidu “iva” lil Alla.

29 ta’ Jannar 2008

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarga ta’ The Maltese Herald ta’ 29 ta’ Jannar, Charles Spiteri jikteb dwar iz-zjara li n-Nunzju Appostoliku l-E.T. Mons. Tommasso Caputo għamel f’Għawdex.

Nizzel l-pagna dwar Għawdex minn hawn.

Messaġġ fl-okkażjoni taċ-Ċerimonja ta’ l-Għoti tal-Premju “Qalb tad-Deheb” (Lukanda Ta’ Ċenċ, 26 ta’ Jannar 2008)

Fl-okkażjoni taċ-Ċerimonja ta’ l-Għoti tal-Premju “Qalb tad-Deheb”, organizzata mill-Moviment ta’ Kana f’Għawdex nhar is-Sibt 26 ta’ Jannar 2008 fil-Lukanda Ta’ Ċenċ, ċerimonja li għaliha kien preżenti l-President ta’ Malta Dr E. Fenech Adami u s-Sinjura tiegħu, Mons Isqof Mario Grech wassal dan il-messaġġ:

Continue reading >>

Ejja…Fi ħdan Marija ssib lil Gesu’

Motto Ta' Pinu - 125 sena

Din is-sena infakkru l-125 sena mis-sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu lil Karmni Grima u lil Franġisk Portelli.

Il-motto magħzul għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet huwa “Ejja… Fi ħdan Marija ssib lil Gesu’

Continue reading >>

IL-ĠID TAL-PERSUNA U TAL-KOMUNITÀ
Messaġġ fil-festa ta’ San Franġisk De Sales patrun tal-Ġurnalisti - 24 ta’ Jannar 2008

Waqt quddiesa għall-ġurnalisti li ċċelebra l-lejla, il-Ħamis 24 ta’ Jannar 2008, fir-Rabat, Għawdex, fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Franġisk de Sales, patrun tal-ġurnalisti, l-Isqof Mario Grech għamel dan il-messaġġ:

Il-Kelma t’Alla llum turina li Ġesù kien jattira n-nies; kien infuwenti fuq dawk ta’ madwaru. Għalkemm kien ikollu l-folla tisimgħu, Ġesù ma kienx jittraskura lill-individwu. Kellu attenzjoni personali għal kulħadd. Da parti tagħha, in-nies kienet tfittxu biex tisma’ l-kelma tiegħu; għan-nies, kliem Ġesù kien jagħmel sens u jagħti sens. Kliemu kien jirrifletti l-ħlewwa ta’ l-imħabba t’Alla lejn il-bniedem.

Continue reading >>

L-ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

Il-Moviment Gradwati Għawdxin jistieden lill-gradwati u l-membri tal-professjonijiet kollha (anki koppji) ghall-Quddiesa ta’ l-ewwel Gimgha tax-Xahar fl-1 ta’ Frar.

Din se titmexxa mill-Kan Noel Saliba (kap ta’ l-Iskola Sekondarja tas-Seminarju) fil-knisja ta’ Santu Wistin (Victoria) fit-8.30 pm - hin tard fl-ghaxija biex jippermettilhom jahtfu din l-opportunita’ u jsegwu omelija specifikament ghalihom. Mit-8.15 ikun hemm il-possibilta’ tal-Qrar.

Continue reading >>

Christian Unity Service (Xagħra Basilica, 23rd January 2008)

Photo Gallery click here

chritianunitylogo2008.gifYesterday, Wednesday 23rd January, the Legion of Mary organised a Christian Unity Service at Xagħra Parish Church. The ecumenical prayer is held every year on the occasion of the Week of Prayer for Christian Unity. This year’s theme, “Pray without ceasing” (1 Thess 5,17), marked the 100th anniversary of the Week of Prayer for Christian Unity in the United States. (see logo below)

The Week of Prayer offers opportunities to meet and pray with fellow Christians of different denominations in our diocese. Canon John Mendel, Chancellor St Paul’s Pro Cathedral, Valletta; Fr Jeff Williams, Chaplain Holy Trinity Church Sliema; Mgr Mario Grech, Bishop of Gozo; Rev David Morris of the Union of the Scots Church and Methodist Congregation and Chairman of the Malta Ecumenical Council; and Mgr Carmel Refalo, Archpriest of Xagħra took part.

Continue reading >>